L’Administrador d’òrgan de contractació a PSCP: funcions i alta

Quan un ens local o una universitat es dona d’alta a la PSCP,  l’AOC assigna el rol d’Administrador d’òrgan a les persones definides a tal efecte al formulari d’alta corresponent. Els administradors d’òrgan són els encarregats de gestionar les altes, baixes i modificacions dels usuaris (validadors i editors), a més a més mantenen i publiquen […]

X