He generat un idCAT però no genera el document de compareixença

Quan l’operador ha realitzat una emissió, ha d’accedir a “consulta de certificats” si el certificat s’ha generat correctament, accedir a la última columna del registre del certificat que s’acaba d’emetre i comprovar si està l’enllaç Doc. En cas que no aparegui l’enllaç, s’haurà de fer una revocació d’ofici (que signa l’operador que ha fet l’operació) […]

X