GU – El secretari ha de sol·licitar permís per a cada servei d’EACAT?

Per a evitar haver d’assignar els rols de signatura de tots els serveis de tramitació als usuaris secretaris de l’ens, el gestor d’EACAT, pot seleccionar l’opció Els podrà editar i signar tots a l’apartat Personalització de la fitxa de dades d’usuari. Això farà que automàticament l’usuari disposi del permís de signatura de tots els serveis de […]

GU – En donar d’alta un usuari a EACAT, cal escollir Món Local o ATRI?

La definició del col·lectiu en la fitxa d’alta d’un usuari, serveix per  a definir que un determinat usuari que disposa d’accés al portal corporatiu de l’empleat públic de la Generalitat, pugui accedir a EACAT amb les mateixes credencials d’accés que fa servir per ATRI.   Si l’usuari que es vol donar d’alta no té accés […]

GU – Per què m’apareix un usuari que no és de l’ens o “Desconegut”?

El Consorci AOC va començar a auditar els canvis realitzats als usuaris i serveis de la plataforma EACAT a mitjans de l’any 2010. En aquest sentit, és possible que en els canvis anteriors a aquestes dates, aparegui la paraula Desconegut com a responsables de la modificació realitzada. Aquesta dada pot aparèixer també si l’usuari que va […]

GU – Per què no es poden donar rols a un servei del servei Via Oberta?

La persona encarregada d’assignar els serveis de Via Oberta, no és el gestor d’EACAT, sinó la persona designada com a Responsable d’Interoperabilitat,  en el moment de la signatura del Conveni Marc d’Interoperabilitat, necessari per a sol·licitar aquest  servei, o bé, modificat posteriorment a través de la sol·licitud dels serveis de Via Oberta o des de […]

GU – Què fer si el signador està de baixa o vacances i no pot signar?

A través d’EACAT pot signar qualsevol usuari que disposi de signatura i dels permisos per a signar l’enviament. Serà el departament receptor d’aquell tràmit qui haurà de donar el vist-i-plau a la signatura. Si el departament no posa cap impediment el gestor d’usuaris de l’entitat haurà de donar els permisos de signatura a l’usuari.

GU-Per què a les dades de l’usuari apareix el correu: [NIF]@eacat.net?

El motiu és que EACAT ha realitzat una comunicació automàtica a l’usuari sobre alguna tramitació i en no disposar de cap adreça de correu electrònic informada a les dades d’usuari, es genera una d’automàtica amb aquest format. En aquest cas, el gestor, pot introduir el correu electrònic de l’usuari a les seves dades. El mateix […]

X