Desar i publicar un anunci a la PSCP

Per a veure aquest botó l’usuari identificat ha de ser el validador i l’estat de la fase ha de ser “validat”. Si es passa el cursor sobre el nom de l’usuari, a la part superior dreta, es pot veure quin és el perfil amb el que s’ha accedit a la Plataforma.  Per a canviar de […]

Diferència entre certificats de treballador públic i persona vinculada

Els certificats de T-CAT treballador públic: el titular del certificat està vinculat directament a administració pública de Catalunya amb una relació funcionarial o contractual. Els certificats de T-CAT persona vinculada: el titular del certificat no està vinculat directament a administració pública de Catalunya sinó que hi té una relació d’administrat, de servei o funcional. Per […]

Diferència entre la revocació i la suspensió del certificat idCAT

La suspensió implica una anul·lació temporal del certificat durant un màxim de 120 dies. Durant aquest període de temps es pot revertir demanant l’habilitació del certificat a una Entitat de Registre idCAT. Si finalitzat aquest període, no s’ha habilitat el certificat, aquest es revocarà automàticament. La suspensió és necessària quan el titular sospita que un [...]

DOGC-En trametre una publicació, no apareix Detall a Consulta d’estat

Si la sol·licitud es mostra en el llistat amb un codi de sol·licitud, però l’opció Detall no està habilitada (la icona Detall està substituïda per una imatge animada que representa que està en procés). En aquest cas la sol·licitud ha començat a enviar-se a l’EADOP, però la seva transferència encara no està finalitzada. Caldrà realitzar […]

X