Requisits tècnics mínims per ser Entitat de Registre idCAT?

Per entrar a la web d'operador idCAT, la configuració de l'equip de l'operador ha de ser la següent: - Sistema Operatiu: Windows 10. - Navegador: Internet Explorer 11.0. No es permet l'accés amb altres navegadors. - Afegir als llocs de confiança del navegador l'adreça: https://*.idcat.cat - Darrera versió de Java instal·lada. - Connexió: Els Ports TCP/IP [...]

S’ha publicat una fase i no apareix a la part pública (FRONT)

A la part pública només apareixerà l’anunci si:  – Ha arribat l’hora exacta de publicació de la fase. – La data de fi de publicació al perfil (dades bàsiques de l’anunci) és posterior a la data i hora actuals,  – L’anunci no és del tipus Negociat sense publicitat d’accés exclusiu.

Si la targeta que he rebut té alguna dada errònia què he de fer?

En aquest punt cal diferenciar entre els certificats sol·licitats en paper al Consorci AOC (primera emissió) i els casos en que s’hagi sol·licitat per l’EACAT. – En els casos de primer certificat: Verificar si als documents de sol·licitud enviats a Consorci AOC (sol·licitud + certificat de dades) s’indicaven les dades correctes. Un cop comprovades les […]

SIG – Què vol dir “certificat invàlid o revocat”, en enviar un PDF?

Poden ser diversos els motius que fan que en enviar un PDF mitjançant el botó "Envia" del PDF o a través de la finestreta de registre d'EACAT el resultat de l'enviament sigui "Certificat de signatura invàlid o revocat" o "Signatura del formulari invàlida". Els motius que tenim detectats són: 1. Que el certificat no sigui [...]

Sol·licitud de certificats digitals a través d’EACAT

El Servei de Certificació Digital va dirigit a les administracions públiques usuàries de la plataforma EACAT, tant les que enviïn les sol·licituds de certificats digitals directament a l’AOC com les que estiguin associades a una Entitat de Registre T-CAT (p.e; Consell Comarcal). Contingut relacionat: El Certificador troba errades en sol·licitud feta a través de l’EACAT […]

URL d’integració al servei e-Notum

Les URLs dels frontals són: Frontal síncron https://serveis3.nt.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron Frontal asíncron https://serveis3.nt.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron Frontal asíncron-resposta https://serveis3.nt.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta

URL d’integració als serveis de consulta d’informació de l’AGE

Les URLs dels frontals síncron i asíncron són: Servei Frontal URL Agència Tributària (AEAT) Dirección General del Cadastre Direcció General de Policia (DGP) Institut Nacional de Estadística (INE) Instituto Nacional de Empleo (INEM) Ministeri d’Educació, Cultura y Deporte (ME) – Consulta de titulacions oficials Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) Direcció General de Trànsit [...]

URL integració als serveis de consulta d’informació de la Generalitat

Les URLs dels frontals síncron i asíncron són: Servei Frontal URL Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) Departament d’Acció Social i Ciutadania (DASC) – consulta del Grau de Discapacitat del Servei al Disminuït (SAD) Institut d’Estadística de Catalunya – Informe Històric d’Empadronament Registre d’Entitats Jurídiques Agència Tributària de Catalunya (ATC) Registre Central d’Assegurats de CatSalut (RCA) [...]

URL integració als serveis de consulta dels Col·legis professionals

Les URLs dels frontals síncron i asíncron són: Servei Frontal URL Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB) Col·legi d’Enginyers de Telecomunicacions (COIT) Col·legi de Notaris de Catalunya / ANCERT (Agencia Notarial de Certificación) – sol·licitud de còpies electròniques Registre de la Propietat Registre Mercantil Col·legis Oficials de Catalunya (DCOC) Col·legi [...]

URLs d’accés als frontals de la PCI

Les URLs del clúster d'interoperabilitat (per productes del servei Via Oberta) són: Frontal síncron https://serveis3-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron Frontal asíncron https://serveis3-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron Frontal asíncron-resposta https://serveis3-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta WSDL frontal síncron https://serveis3-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/wsdl/Sincron.wsdl WSDL frontal asíncron https://serveis3-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/wsdl/Asincron.wsdl WSDL frontal asíncron-resposta https://serveis3-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/wsdl/AsincronResposta.wsdl Les URLs del clúster d'aplicacions són: Frontal síncron https://serveis3-pre.app.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron Frontal asíncron https://serveis3-pre.app.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron Frontal asíncron-resposta https://serveis3-pre.app.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta WSDL frontal síncron https://serveis3-pre.app.aoc.cat/siri-proxy/wsdl/Sincron.wsdl WSDL frontal asíncron [...]

Vam sol·licitar l’alta de la PSCP i no hem rebut cap comunicació

Segons l’acord de nivell de servei,  les sol·licituds d’alta en els serveis del Consorci AOC es tramitaran, en un 90% dels casos, en un temps màxim de 15 dies laborables, un cop validada la documentació rebuda. Si es fa algun requeriment s’envia per correu electrònic a la persona de contacte indicada al formulari d’alta / […]

X