Quines són les proves bàsiques a realitzar en cas d’impossibilitat d’accés al servei Validador (PSIS)?

SECCIÓ PROVES BÀSIQUES D’ACCÉS AL SERVEI: Visibilitat del servei – NSLOOKUP nslookup psis.catcert.net nslookup psisbeta.catcert.net  – TELNET    · Servei http (validació) telnet psis.catcert.net 80 telnet psisbeta.catcert.net 80    · Servei https (validació mab SSL i signatura) telnet psis.catcert.net 443 telnet psisbeta.catcert.net 443  – WGET (o navegador web),  des de les màquina amb l’aplicació que […]

Quins camps són obligatoris per a crear una tramesa per a una administració a través del servei Tramesa d’informació, escrits i documents?

La primera columna de l’excel ha de contenir el nom CodiINE (escrit d’aquesta manera) i el contingut ha de correspondre obligatòriament als codis INE de 10 dígits dels ens destinataris de la tramesa. Si no es coneix algun dels codis INE es poden consultar a través del següent enllaç: http://web.gencat.cat/ca/inici/ La segona columna de l’excel […]

Quins formats de signatures avançades permet validar el Validador?

El Validador permet validar els següents formats de signatures avançades:  – BES:  signatura avançada bàsica. – EPES: signatura avançada amb política de signatura. – ES-T: signatura avançada amb segell de temps sobre la signatura. – ES-C: signatura avançada T que a més a més, inclou referències a la informació del path de certificació i de l’estat de revocació. – […]

Quins passos he de seguir per a activar la plataforma e-TRAM 2.0?

Alta al servei Nota: Les noves altes és realitzen a l’e-TRAM 2.0. Per als ens que ja disposeu del servei e-TRAM 1.0 s’està procedint a la migració cap a la nova versió 2.0 Trobaràs el tràmit per sol·licitar el servei, a EACAT Tràmits > prestador Consorci AOC, Servei CAOC – Sol·licitud de serveis > Tràmit […]

Quins requisits mínims ha de tenir el meu equip?

Per fer servir el certificat idCAT, els requisits mínims són: Tenir una de les següents combinacions, com a mínim, de sistema operatiu i navegador: Windows 7  i Internet Explorer 10.0, Firefox 41.0 i Google Chrome 45.0.2454.101 · Linux Ubuntu 10.4 i Firefox 3.6.13 · MAC 10.7 i Safari 9.0 Tenir instal·lades les claus públiques de [...]

Quins rols hi ha dins d’una Entitat de Registre IdCAT?

Els dos rols que intervenen a una Entitat de Registre idCAT són: Responsable del servei. Les seves funcions són les següents: – Gestionar els operadors de l’Entitat de Registre idCAT. Decideix qui són els operadors idCAT que prestaran el servei i en gestiona la seva formació. A més, lliura els certificats d’Operador d’Entitat de Registre […]