Quina funció té cada rol d’una Entitat de Registre T-CAT?

Hi ha establerts quatre rols d'operador (peticionari, aprovador, generador i gestor de certificats), un de coordinador del servei (responsable del servei) i tres figures associades (responsable de seguretat física, responsable de seguretat lògica i arxiver). Tot seguit s'explica la funció que realitza cadascun dels rols: - Peticionari: persona encarregada d'introduir les dades de les sol·licituds [...]

Quines funcions realitza cada rol de l’eina de gestió de la (PCSP)?

Els rols disponibles dintre de la Plataforma de contractació són: Administrador d’òrgan, Editor , i Validador.   El rol d’Administrador d’òrgan de contractació dóna d’alta els usuaris editors i validadors del seu òrgan i manté i publica la informació general del seu òrgan.  (veure Manual d’administrador d’òrgan de la PSCP) El rol d’Editor crea i edita expedients […]

Quines metadades mínimes s’han d’informar al fer una transferència?

La plataforma iARXIU utilitza, de forma nativa,  els vocabularis que s’esmenten en el document “Vocabulari de metadades” que es pot consultar a: http://www20.gencat.cat/docs/Patrimoni/06_arxius/07_Difusio_cultural/Publicacions/static_files/Voc_metadates_02.pdf Ingrés d’un document Les metadades mínimes que s’han d’informar són les següents: Codi de referència Codi de classificació (s’informa automàticament al triar la sèrie) Sèrie documental Títol Data de creació Volum i […]

Quines són les grans funcionalitats que ofereix la plataforma iArxiu?

L’iARXIU és un repositori electrònic per emmagatzemar i custodiar els documents electrònics, de manera que es pugui garantir la seva integritat, autenticitat, confidencialitat, qualitat, seguretat, recuperació i conservació a llarg termini. Aquest repositori funciona a manera d’arxiu central i/o arxiu històric i està pensat per a la documentació semiactiva i/o històrica. A més a més, […]

Quines són les IP’s relacionades amb el servei d’Entitat de Registre idCAT?

Les adreces d’accés als servei d’Entitat de Registre idCAT són les següents: Servei Entorn Nom de domini Nova IP del servei Ports a tenir oberts Descripció Servei idCAT Producció  www.idcat.cat 212.31.61.101 80, 443 i 4443 Web dels  operadors de les entitats de registre idCAT Serveis validació i autoritat de temps Producció  ocsp.catcert.cat 212.31.61.102 80 Servei […]

Quines són les proves bàsiques a realitzar en cas d’impossibilitat d’accés al servei Validador (PSIS)?

SECCIÓ PROVES BÀSIQUES D’ACCÉS AL SERVEI: Visibilitat del servei – NSLOOKUP nslookup psis.catcert.net nslookup psisbeta.catcert.net  – TELNET    · Servei http (validació) telnet psis.catcert.net 80 telnet psisbeta.catcert.net 80    · Servei https (validació mab SSL i signatura) telnet psis.catcert.net 443 telnet psisbeta.catcert.net 443  – WGET (o navegador web),  des de les màquina amb l’aplicació que […]

X