Manual de Gestió de la tramitació

La tramitació interadministrativaLa tramitació interadministrativa entre els ens del sector públic de la Generalitat de Catalunya es realitza a través de la funcionalitat EACAT-Tràmits, mitjançant la plataforma del mateix nom (EACAT). EACAT és un entorn tancat al qual s’hi accedeix amb usuari i contrasenya o amb un certificat digital (tipus T-CAT). Si no es té […]

Manual del Catàleg de tràmits

1. Què és el Catàleg de tràmits?El Catàleg de tràmits és el conjunt ordenat de serveis específics actius, amb els seus tràmits, que els prestadors posen a disposició dels seus destinataris perquè tingui lloc una tramitació interadministrativa electrònica. Prestador: són, en la majoria dels casos, els departaments de la Generalitat o els seus ens dependents […]

Manual del Registre de funcionaris habilitats a EACAT

1. Què és el Registre de funcionaris habilitats? És una funcionalitat que disposa el mòdul de Configuració d’EACAT per donar compliment a la Llei 39/2015,  de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Per a més informació consulteu el post: Com s’ha de plantejar la creació del Registre de Funcionaris Habilitats? La […]

Què és la safata única de tràmits?

La safata única de Tràmits La safata única de Tràmits inclou les anteriors safates de Rebuts i Enviats, que desapareixeran en un període curt de temps, per tal que els usuaris es puguin anar acostumant a aquesta única safata. L’objectiu és disposar d’un espai centralitzat de tots els tràmits als quals l’usuari té accés i, […]

SIG – Solucions d’accés a EACAT amb algunes T-CAT

S’han detectat diverses situacions on es pot produir un error d’accés a EACAT quan s’utilitza la T-CAT. Aquestes situacions tenen a veure amb l’algorisme de hash per a connexions segures que utilitza el certificat digital T-CAT. Pot ser que utilitzin l’algorisme SHA-1 o l’algorisme SHA-2. En funció de quin d’aquests algorismes es tracti hi haurà […]

SIR 2.0 – Com es digitalitzen els documents que justifiquen un pagament?

Tal i com diu la  “Guia Funcional per a les oficines de registre. Sistema de Interconnexión de Registres (SIR)” -en la pàgina 10-, cal col·locar el segell de l’oficina de registre d’origen ABANS DE LA SEVA DIGITALITZACIÓ, indicant la data i l’hora de presentació. Per exemple, una oficina de registre d’origen d’un ajuntament que rep […]