Quines són les particularitats en la cerca de documents a DESA’L?

Per a poder cercar un document a DESA’L cal tenir en compte les següents particularitats Caràcters mínims Una paraula clau com a mínim haurà de contenir 2 caràcters i no hi haurà cap limitació en quant a la longitud de les paraules. D’aquesta forma no es podran cercar preposicions com “a”. Tampoc hi haurà cap […]