Com es mostren els resultats d’una cerca a DESA’L?

Un cop el sistema ha executat la cerca, el resultat es mostra en forma de graella al panell central de l’aplicació. En el resultat només es mostren documents. Sobre els documents retornats l’usuari podrà accedir al seu contingut o a les seves propietats (metadades) de la mateixa forma que quan navega pel quadre de classificació. […]

Com puc cercar un document a DESA’L?

Una de les principals funcionalitats que incorpora DESA’L, és un potent motor de cerca que ens permet localitzar qualsevol document que tinguem emmagatzemat en el repositori. A més a més, per tal de poder localitzar aquests documents, és imprescindible que l’usuari tingui permisos de lectura i/o escriptura, doncs en cas contrari no es mostraran. Per […]