Sol·licitud “Impost de deutors de vehicles de tracció mecànica”

En el cas de sol·licitar l’accés a les dades de la Direcció General de Trànsit (DGT) per al servei “Deutors de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)”, ja no és necessari el consum del servei mitjançant un certificat d’identitat de persona jurídica emès per la Prefectura Provincial de Trànsit, sinó que aquests consums s’hauran de realitzar mitjançant el Certificat electrònic del Consorci AOC, fet que simplificarà la renovació dels certificats caducats.

Per això, per tal de poder ser consumidor del servei anomenat, serà necessari:

  1. Autoritzar l’ús del certificat electrònic del Consorci AOC reconegut per la Prefectura Provincial de trànsit corresponent, mitjançant el propi
  2. Que el formulari vingui signat electrònicament pel responsable legal de l’ens.
T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (Ninguna valoración todavía)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ