Sobre Digital: configuració de sobre únic amb lots

Sobre Digital permet configurar diferent documentació als sobres dels diferents lots de la licitació si l’expedient té lots explotats, no obstant es pot donar alguna casuística que fins al moment no esta disponible. Us facilitem a sota l’alternativa possible per aquests casos recomanada pel cas detectat:

Configurar un sobre únic amb diversos lots

La funcionalitat de sobre únic amb lots actualment no està disponible. Si teniu necessitat de fer aquesta configuració disposeu de les opcions següents:

Opció 1: configurar l’expedient amb presentació telemàtica d’ofertes que permet la configuració de diversos lots.

Opció 2 (només es pot tenir en compte aquesta opció si no s’ha iniciat cap fase a l’expedient): en cas que no es pugui fer servir la Presentació Telemàtica perquè es consideri necessari que les ofertes de l’expedient quedin xifrades al sistema,  caldrà contactar mitjançant un tiquet al nostre servei de suport a l’usuari, per a sol·licitar tornar a la configuració antiga de manera excepcional, per aquell expedient. Aquesta opció permet utilitzar la solució de contingència de les anteriors versions de l’eina. Heu de seguir les indicacions següents per configurar-lo:

    • Configurar l’obertura del sobre únic amb una data concreta (sense indicar 24h després de la finalització del termini de presentació d’ofertes)
    • Configurar un document únic com a plantilla per als diferents lots
    • Avisar a les empreses licitadores que han d’indicar en el nom del fitxer a quin lot correspon la documentació que presenten. Aquesta informació hauria de constar en el plecs.

Amb aquesta configuració no es pot fer l’obertura de cada lot de forma separada, s’han d’obrir tots els lots alhora.

 

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 50% l'ha trobat útil (10 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

CA ES EN