Sobre Digital: configuracions amb lots

Sobre Digital permet configurar diferent documentació als sobres dels diferents lots de la licitació si l’expedient té
lots explotats, no obstant es poden donar algunes casuístiques que fins al moment no estan disponibles. Us facilitem a sota les alternatives possibles per aquests casos.

Configurar els diversos lots d’un expedient amb sobres diferents

La funcionalitat de l’eina de Sobre Digital que permeti una configuració diferent de sobres per cadascun dels lots en què es divideixi l’objecte del contracte (per exemple, determinats lots amb dos sobres perquè únicament s’hagin establert criteris d’adjudicació quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules; i altres lots amb tres sobres perquè també s’hi hagin establert criteris avaluables mitjançant judici de valor), es troba en construcció. Mentre no estigui disponible aquesta funcionalitat, com a solució temporal, podeu configurar tots els lots amb el nombre de sobres més alt de tots ells (en l’exemple anterior, tres) i que les empreses no incloguin cap document en aquells en què no correspongui (en l’exemple anterior, en els sobres C dels lots respecte dels quals no s’hagin establert criteris avaluables mitjançant judici de valor). En configurar els sobres podeu incloure, en aquells en els quals les empreses no han d’aportar cap document, una “plantilla” amb l’avís de què únicament procedeix presentar documentació en aquest sobre per als lots X, X’ i X’’.

Configurar un sobre únic amb diversos lots

La configuració de lots pel cas de sobre únic no està suportada de manera que l’eina no permet que els licitadors puguin escollir a quins lots es presenten. La recomanació per resoldre tecnicament aquests casos fins que es desenvolupi aquesta possibilitat a l’eina és:

  • Crear expedient sense lots.
  • Configurar l’obertura del sobre únic amb una data concreta, és a dir, no indicar l’opció d’obertura de sobre passades les 24 hores del termini de presentació d’ofertes.
  • Configurar un document únic com a plantilla per als diferents lots.
  • Indicar a les empreses licitadores que han d’indicar en el nom del fitxer a quin lot correspon la documentació que presenten.
Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 50% l'ha trobat útil (6 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

CA ES EN