Requisits per a l’obertura d’una Entitat de Registre idCAT

Per tal de poder començar la prestació del servei, el personal que actuarà com a operador haurà de disposar dels elements següents:

 • Ordinador personal amb prestacions tècniques actuals i operatiu en un entorn segur de xarxa i amb les eines necessàries per a garantir un correcte funcionament, en especial amb un programari antivirus instal·lat i actualitzat.
 • Un lector de targetes criptogràfiques (i els controladors corresponents instal·lats).
 • Programari Safesign.
 • Programari Formsign
 • Claus públiques del Consorci AOC instal·lades (instal·la-les clicant aquí)
 • Sistema operatiu Microsoft Windows 10.
 • Navegador MS Internet Explorer versió 11.0. (A partir de l’agost de 2021 Microsoft deixa de fer suport i actualitzacions per aquest navegador.)
 • Connexió: Els Ports TCP/IP 80, 443 i 4443 han d’estar habilitats.
 • Afegir als llocs de confiança del navegador l’adreça: https://*.idcat.cat
 • Deshabilitar la casella corresponent a la TLS 1.2 (Eines-Opcions d’Internet-Opcions avançades).
 •  Darrera versió de Java instal·lada.
 • Fotocopiadora.
 • Impressora làser, per poder imprimir els diferents fulls generats en les operacions.
 • Segell de compulsa.
 • Armari i/o arxivador amb clau per emmagatzemar de forma segura la documentació i els expedients associats a la gestió dels certificats idCAT.
 • Registre d’entrada corporatiu de l’ens: aplicació i segelladora, en cas de no demanar l’activació del registre auxiliar propi del servei idCAT.

Per la seva part, l’AOC aportarà el següent:

 • Certificats digitals d’operadors en targeta criptogràfica pels operadors assignats per l’ens
 • Material divulgatiu pels ciutadans i operadors

Formació operadors ER idCAT

Consulta el programa, inscripció i dates

Requisits de manteniment de les ER idCAT

 • Superar satisfactòriament les auditories de seguiment
 • Incrementar els usos amb certificat idCAT disponibles al web de l’ens
 • Incrementar l’emissió de l’idCAT respecte l’any anterior o mantenir-la
 • Fer, com a mínim, un acte de promoció de l’idCAT al municipi. En aquest sentit, l’Entitat de Registre idCAT ha de fer-ho constar en l’informe anual i ha d’emetre un informe sobre l’acte (incloent, per exemple: assistents, públic objectiu, material facilitat, etc.)
 • Col·laborar en la promoció de les campanyes de comunicació que desenvolupi l’idCAT des del web www.idcat.cat

Cost de la constitució i manteniment d’una Entitat de Registre idCAT

Es poden consultar els preus de constitució i manteniment d’una Entitat de Registre idCAT al document “Preus públics del Servei de Certificació Digital”, que trobaràs aquí.

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (+3 puntuación, 11 votos)
El 75% l'ha trobat útil (8 vots)