Requisits per a l’obertura d’una Entitat de Registre idCAT

Per tal de poder començar la prestació del servei, el personal que actuarà com a operador haurà de disposar dels elements següents:

 • Ordinador personal amb prestacions tècniques actuals i operatiu en un entorn segur de xarxa i amb les eines necessàries per a garantir un correcte funcionament, en especial amb un programari antivirus instal·lat i actualitzat.
 • Un lector de targetes criptogràfiques (i els controladors corresponents instal·lats).
 • Programari Safesign.
 • Programari Formsign
 • Sistema operatiu Microsoft Windows 2000 (o superior).
 • Navegador MS Internet Explorer versió 5.0 (o superior) o Netscape versió 4.5 (o superior).
 • Ports TCP/IP 80, 443 i 4443 habilitats.
 • Programari del clauer idCAT, en el cas que l’Entitat de Registre emeti el certificat en memòria USB.
 • Fotocopiadora.
 • Impressora làser, per poder imprimir els diferents fulls generats en les operacions.
 • Segell de compulsa.
 • Armari i/o arxivador amb clau per emmagatzemar de forma segura la documentació i els expedients associats a la gestió dels certificats idCAT.
 • Registre d’entrada corporatiu de l’ens: aplicació i segelladora, en cas de no demanar l’activació del registre auxiliar propi del servei idCAT.

Per la seva part, l’AOC aportarà el següent:

 • Certificats digitals d’operadors en targeta criptogràfica pels operadors assignats per l’ens
 • Material divulgatiu pels ciutadans i operadors

Formació operadors ER idCAT

Consulteu el programa, inscripció i dates

Requisits de manteniment de les ER idCAT

 • Superar satisfactòriament les auditories de seguiment
 • Incrementar els usos amb certificat idCAT disponibles al web de l’ens
 • Incrementar l’emissió de l’idCAT respecte l’any anterior o mantenir-la
 • Fer, com a mínim, un acte de promoció de l’idCAT al municipi. En aquest sentit, l’Entitat de Registre idCAT ha de fer-ho constar en l’informe anual i ha d’emetre un informe sobre l’acte (incloent, per exemple: assistents, públic objectiu, material facilitat, etc.)
 • Ha d’existir un espai per l’idCAT al web corporatiu, que inclogui un enllaç a www.idcat.cat
 • Col·laborar en la promoció de les campanyes de comunicació que desenvolupi l’idCAT des del web www.idcat.cat
Aquesta informació ha estat útil? NoSí (No Ratings Yet)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ Millora aquest contingut

0 Comentaris

CA ES EN