Rols del servei de certificació digital a l’EACAT i com consultar-los

 – Responsable del servei, són les persones amb un rol de gestió i no un perfil d’elevat grau de responsabilitat, aquests actuen com a enllaç entre l’ens i la seva Entitat de Registre T-CAT. Entre les seves funcions, es responsabilitzen de lliurar els certificats digitals als titulars, de fer-los signar la documentació legal, d’arxivar-la convenientment i també d’informar-los de les seves obligacions i responsabilitats. Cal que hi hagi un mínim de dues persones amb el rol responsable del servei de certificació digital, però poden haver-hi tots els que es desitgin per tal de garantir la continuïtat del servei.

– Certificador de dades, són les persones que es responsabilitzen de justificar la veracitat de les dades dels certificats. Recomanem que aquest rol sigui el perfil de l’ens amb capacitat per donar fe de les dades personals que ha de contenir el certificat digital. Per exemple: el/la secretari/ària d’un ajuntament, el/la cap de recursos humans o càrrecs similars. Cal que hi hagi un mínim de dues persones amb el rol de certificador, però poden haver-hi tots els que es desitgin per tal de garantir la continuïtat del servei.

– Sol·licitant de certificats personals, Persona amb autoritat dins de l’ens per sol·licitar l’emissió, renovació, habilitació i revocació de certificats personals o d’entitat (p.e. l’alcalde, tinent d’alcalde o un regidor a l’ajuntament, o el director de serveis d’un departament de la Generalitat). Cal que hi hagi un mínim de dues persones amb el rol de sol·licitant de certificats personals però poden haver-hi tots els que es desitgin per tal de garantir la continuïtat del
servei.

 – Sol·licitant de certificats d’aplicació, Persona amb autoritat dins de l’ens per sol·licitar l’emissió, renovació, habilitació i revocació de certificats de dispositiu (p.e. el/la cap d’informàtica). Cal que hi hagi un mínim de dues persones amb el rol de sol·licitant de certificats de dispositiu però poden haver-hi tots els
que es desitgin per tal de garantir la continuïtat del servei

 – Editor, Els editors de sol·licituds són les persones que poden emplenar, tot i que no signar, sol·licituds d’emissió, renovació, habilitació i revocació de certificats digitals a través de l’EACAT, de forma que quedin preparades per a la signatura d’un usuari amb el rol de sol·licitant de certificats. Recomanem que els editors de sol·licituds siguin de perfil administratiu i que hi hagi un mínim de dues persones amb aquest rol, tot i que poden haver-hi tots els que es desitgin per tal de garantir la continuïtat del servei

 

 NOTA: els rols sol·licitant i certificador són incompatibles, i és recomanable què hi hagi un mínim de dues persones en cada rol.

 

Per poder veure quins rols tenen els usuaris , el gestor de l’ens ha de fer el següent:¨

Accedir a EACAT. Entrar a “Configuració”> SERVEIS

Cercar el servei “CAOC – Servei de certificació digital”, ens apareixerà el total d’usuaris amb permisos. Fem clic al nom del servei.

A la llista d’usuaris amb permisos veurem els rols que te cada usuari. Els rols de Responsable, certificador, sol·licitant.. no els podem modificar com a gestors, doncs només es poden gestionar des del Consorci AOC. Per això no són “clicables” i apareixen en gris.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 25% l'ha trobat útil (4 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

Icona d'un globus terraqüi