Quins tipus documentals puc transferir/ingressar a iARXIU?

La plataforma iARXIU permet ingressar dos tipus documentals:

  • Unitats documentals simples (que podria equivaler a un document o fitxer)
  • Unitats documentals compostes (que podria equivaler a un expedient i/o dossier. Aquesta agrupació permet incloure de 1 a n documents)

La manera per saber, quan es puja un contingut a la plataforma, si es tracta d’una unitat documental simple o bé una de composta ho controla la plantilla. En aquest sentit, quan l’usuari vol ingressar una unitat documental l’ha d’associar a una plantilla. En funció de la plantilla, la plataforma implementa els controls corresponents per validar el contingut que es vol pujar.

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (+6 puntuación, 6 votos)
El 100% l'ha trobat útil (1 vots)