Quins tipus documentals puc transferir/ingressar a iARXIU?

La plataforma iARXIU permet ingressar dos tipus documentals:

  • Unitats documentals simples (que podria equivaler a un document o fitxer)
  • Unitats documentals compostes (que podria equivaler a un expedient i/o dossier. Aquesta agrupació permet incloure de 1 a n documents)

La manera per saber, quan es puja un contingut a la plataforma, si es tracta d’una unitat documental simple o bé una de composta ho controla la plantilla. En aquest sentit, quan l’usuari vol ingressar una unitat documental l’ha d’associar a una plantilla. En funció de la plantilla, la plataforma implementa els controls corresponents per validar el contingut que es vol pujar.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
Close Bitnami banner
Bitnami