Quins són els nivells de seguretat del certificats digitals?

Els servei Validador tracta signatures electròniques i certificats electrònics qualificats, i retorna el seu nivell de seguretat d’acord al que estableix el Real Decret 3/2010, del 8 de gener, que regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica als seu Annex II (op.acc.5 i mp.info.4).

Per motius històrics, i per garantir la compatibilitat amb les aplicacions integrades, el sistema conserva una classificació pròpia del nivell de seguretat assolit per un certificat validat. La següent taula mostra com es classifica aquest nivell i la seva correspondència amb el que especifica l’ENS:

Tipus de Certificat ClassificationLevel ClassificationLevel
Certificat Qualificat de identificació en Dispositiu Segur de Creació de Signatura 2 Alt
Certificat Qualificat de signatura en programari 3 Mig/Substancial
Certificat Qualificat de signatura en Dispositiu Segur de Creació de Signatura 4 Alt

 

 

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (-14 puntuación, 148 votos)
El 50% l'ha trobat útil (119 vots)
X