Quins són els estats possibles d’una representació? (cicle de vida)

Els estats possibles d’una representació són:

  • VÀLIDA >> Representació vàlida i vigent.
  • PENDENT de VALIDACIÓ >> S’ha aportat documentació que cal revisar i validar per poder canviar l’estat a VÀLIDA o DENEGADA.
  • PENDENT_ACCEPTACIO >> El poderdant ha realitzat una representació sense documentació a validar i cal que el poderdant l’accepti explícitament per passar l’estat a VALIDA o RENUNCIADA. El representant també pot decidir donar-la de baixa i passar-la a REVOCADA. Quan es faci una consulta de Validacio una representació en aquest estat no podrà ser usada per respondre afirmativament.
  • PENDENT de SIGNATURA >> Un cop el servei rep una petició d’inscripció o modificació d’una representació es genera una evidència signada. En cas que aquesta signatura falli es posa aquesta representació en estat pendent de signatura i es reintenta fins que es realitzi correctament la signatura.
  • DENEGADA >> Un cop revisada la documentació adjunta a la inscripció i denegada la representació.
  • EXPIRADA >> Una representació que abans ha estat VÀLIDA o PENDENT DE VALIDACIO, però en la data actual està fora del seu període de vigència.
  • RENUNCIADA >> El representant renuncia a la representació.
  • REVOCADA >> El poderdant revoca la representació.
  • ANUL·LADA >> Estat excepcional en que per algun motiu un empleat públic invalida una representació.

Actualment no es permet la gestió d’esmenes dins de l’eina, per tant, si una representació és denegada cal tornar a fer-ne la sol·licitud. Estem avaluant implementar un mecanisme de gestió d’esmenes que permeti a partir d’una representació denegada generar-ne una altra, corregint allò que està malament de manera més àgil.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
Close Bitnami banner
Bitnami