Quins rols hi ha dins d’una Entitat de Registre IdCAT?

Els dos rols que intervenen a una Entitat de Registre idCAT són:

Responsable del servei. Les seves funcions són les següents:

– Gestionar els operadors de l’Entitat de Registre idCAT. Decideix qui són els operadors idCAT que prestaran el servei i en gestiona la seva formació. A més, lliura els certificats d’Operador d’Entitat de Registre idCAT que l’AOC faci arribar per correu postal a l’ens.

– Fer aplicar els procediments operatius, d’arxiu i seguretat del servei idCAT.

– Fer extensives als seus operadors totes les comunicacions que l’AOC faci arribar a l’Entitat de Registre idCAT, com aturades del servei, canvis en el servei, incidències, etc.

– Fer arribar a l’AOC totes les consultes, suggerències, incidències del servei idCAT. Centralitza tota la informació que es fa arribar a l’AOC.

– Com a resum de totes les tasques, el Responsable del Servei és el vincle d’unió entre l’Entitat de Registre idCAT i l’AOC, de manera que totes les comunicacions s’adreçaran a aquesta persona i aquesta, s’encarregarà de fer difusió de la informació als operadors.

Operador d’Entitat de Registre idCAT: És l’encarregat de prestar el servei idCAT seguint els procediments i indicacions de l’AOC. Les tasques bàsicament seran emetre, revocar i habilitar certificats idCATs, sempre que els sigui sol·licitat pel titular del certificat.

Els rols de Responsable del servei i Operador no són incompatibles. En realitat, és totalment recomanable que el Responsable també sigui operador, ja que d’aquesta manera tindrà un coneixement més ampli del servei que gestiona.

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (-2 puntuación, 2 votos)
El 0% l'ha trobat útil (1 vots)