Quins expedients/documents es desen al repositori digital de DESA’L?

DESA’L respon a un doble propòsit:

  • D’una banda ser el repositori dels documents electrònics generats fruit del consum i ús dels diferents serveis d’administració electrònica oferts pel Consorci AOC (Via Oberta, EACAT tràmits etc.).

Nota: Aquest servei d’arxiu s’implantarà de forma gradual per a tots els serveis del Consorci AOC. La planificació de la implantació d’aquest servei es publicarà al web del consorci  i s’informarà als ens usuaris.

  • Opcionalment, ser un repositori dels documents generats/rebuts per l’ens relacionats amb els seus expedients en fase de tramitació

Ara bé, l’espai d’emmagatzematge és únic i compartit ja que la idea és que els documents associats a un expedient s’arxivin conjuntament, amb independència que el document s’hagi generat per l’ús d’un servei d’administració electrònica del Consorci AOC o bé l’hagi carregat un usuari de forma manual mitjançant l’aplicació web de DESA’L.

Aquest espai únic està totalment gestionat per part del rol arxiver de l’ens i és responsabilitat seva i de la resta d’usuaris que tinguin permisos de gestionar correctament tots els documents que es custodien i l’ús que se’n faci, fins i tot, de la seva eliminació. En aquest sentit, els documents que s’arxivaran generats per l’ús d’altres serveis del Consorci AOC (per exemple, evidències de Via Oberta, notificacions electròniques del E-Notum, etc.) es desaran en l’expedient corresponent o en cas que no sigui possible en una classe anomenada “Documentació pendent de classificar”. En ambdós casos, el rol arxiver i aquells usuaris que tinguin permisos d’escriptura en l’expedient on s’ha desat el document podran eliminar, modificar, moure el document.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
Close Bitnami banner
Bitnami