Quins expedients/documents es desen al repositori digital de DESA’L?

DESA’L respon a un doble propòsit:

  • D’una banda ser el repositori dels documents electrònics generats fruit del consum i ús dels diferents serveis d’administració electrònica oferts pel Consorci AOC (Via Oberta, EACAT tràmits etc.).

Nota: Aquest servei d’arxiu s’implantarà de forma gradual per a tots els serveis del Consorci AOC. La planificació de la implantació d’aquest servei es publicarà al web del consorci  i s’informarà als ens usuaris.

  • Opcionalment, ser un repositori dels documents generats/rebuts per l’ens relacionats amb els seus expedients en fase de tramitació

Ara bé, l’espai d’emmagatzematge és únic i compartit ja que la idea és que els documents associats a un expedient s’arxivin conjuntament, amb independència que el document s’hagi generat per l’ús d’un servei d’administració electrònica del Consorci AOC o bé l’hagi carregat un usuari de forma manual mitjançant l’aplicació web de DESA’L.

Aquest espai únic està totalment gestionat per part del rol arxiver de l’ens i és responsabilitat seva i de la resta d’usuaris que tinguin permisos de gestionar correctament tots els documents que es custodien i l’ús que se’n faci, fins i tot, de la seva eliminació. En aquest sentit, els documents que s’arxivaran generats per l’ús d’altres serveis del Consorci AOC (per exemple, evidències de Via Oberta, notificacions electròniques del E-Notum, etc.) es desaran en l’expedient corresponent o en cas que no sigui possible en una classe anomenada “Documentació pendent de classificar”. En ambdós casos, el rol arxiver i aquells usuaris que tinguin permisos d’escriptura en l’expedient on s’ha desat el document podran eliminar, modificar, moure el document.

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (+13 puntuación, 13 votos)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
X