Quins drets tinc en relació a la LOPD?

La Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) estableix tot un seguit de drets dels ciutadans en relació a les seves dades personals. El document de compareixença que signes a l’Entitat de Registre idCAT informa dels drets que tens en relació a la LOPD.

Pots exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant qualsevol de les formes indicades a continuació: a) mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit al Consorci Administració Oberta de Catalunya-Àrea d’Assessoria Jurídica i Relacions Interadministratives-, Tànger 98 (baixos), 08018 Barcelona b) o mitjançant el procediment de tramitació electrònica establert a l’apartat Dades personals del web www.aoc.cat . En la petició hauries d’especificar el següent contingut: nom i cognoms de l’interessat, petició amb la que es concreta la sol·licitud, data i adreça a efectes de notificacions i, en el supòsit que convingui, els documents acreditatius de la petició.

Aquesta informació ha estat útil?
Sí
NoNo
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ Millora aquest contingut

0 Comentaris

CA ES EN