Quins drets tinc en relació a la LOPD?

La Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) estableix tot un seguit de drets dels ciutadans en relació a les seves dades personals. El document de compareixença que signes a l’Entitat de Registre idCAT informa dels drets que tens en relació a la LOPD.

Pots exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant qualsevol de les formes indicades a continuació: a) mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit al Consorci Administració Oberta de Catalunya-Àrea d’Assessoria Jurídica i Relacions Interadministratives-, Tànger 98 (baixos), 08018 Barcelona b) o mitjançant el procediment de tramitació electrònica establert a l’apartat Dades personals del web www.aoc.cat . En la petició hauries d’especificar el següent contingut: nom i cognoms de l’interessat, petició amb la que es concreta la sol·licitud, data i adreça a efectes de notificacions i, en el supòsit que convingui, els documents acreditatius de la petició.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 67% l'ha trobat útil (6 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

CA ES EN