Quins camps són obligatoris per a crear una tramesa per a una administració a través del servei Tramesa d’informació, escrits i documents?

La primera columna de l’excel ha de contenir el nom CodiINE (escrit d’aquesta manera) i el contingut ha de correspondre obligatòriament als codis INE de 10 dígits dels ens destinataris de la tramesa. Si no es coneix algun dels codis INE es poden consultar a través del següent enllaç: http://web.gencat.cat/ca/inici/

La segona columna de l’excel de destinataris ha de contenir el nom Email (escrit d’aquesta manera). El contingut d’aquesta columna és opcional tot i que la columna ha d’existir.

Com a exemple existeix la plantilla relacionada sobre la que es poden afegir altres columnes en cas necessari.

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (Ninguna valoración todavía)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ