Quins camps són obligatoris per a crear una tramesa per a una administració a través del servei Tramesa d’informació, escrits i documents?

La primera columna de l’excel ha de contenir el nom CodiINE (escrit d’aquesta manera) i el contingut ha de correspondre obligatòriament als codis INE de 10 dígits dels ens destinataris de la tramesa. Si no es coneix algun dels codis INE es poden consultar a través del següent enllaç: https://dadesobertes.seu-e.cat/csv/ens_adherits_eacat.csv

La segona columna de l’excel de destinataris ha de contenir el nom Email (escrit d’aquesta manera). El contingut d’aquesta columna és opcional tot i que la columna ha d’existir.

Com a exemple existeix la plantilla relacionada sobre la que es poden afegir altres columnes en cas necessari.

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (-1 puntuación, 1 votos)
El 0% l'ha trobat útil (1 vots)
X