Quines són les funcionalitats bàsiques del servei DESA’L?

DESA’L és un servei de repositori digital ofert pel Consorci AOC i disponible a l’EACAT que permet la gestió de documents i expedients electrònics durant el període de tramitació d’aquests, mentre romanen oberts i fins el seu tancament, moment en que han de ser transferits a l’arxiu digital definitiu.

solucio_integral_desal_iarxiu

Cobreix des de la captura dels documents i la seva descripció (metadades), fins a la seva classificació, emmagatzematge i consulta, mitjançant una interfície intuïtiva i simple per als usuaris.

En concret, DESA’L permet:

 1. Crear i mantenir el quadre de classificació documental de l’ens a través d’una jerarquia de carpetes amb la finalitat d’organitzar els expedients i documents d’una forma ordenada, eficaç i responsable.
 2. Gestionar els expedients electrònics vinculats a una classe del quadre de classificació.
 3. Facilitar la captura de documents electrònics mitjançant un applet de càrrega massiva de documents.
 4. Signar documents PDF electrònicament.
 5. Facilitar la creació i captura de documents electrònics, permetent als usuaris modificar i eliminar-los, sempre i quan tinguin els permisos adients.
 6. Descriure les classes/expedients/documents d’una forma detallada i complint amb les especificacions del Esquema Nacional d’Interoperabilitat (ENI).
 7. Indexar els continguts dels documents en els formats propis de MS Word (.doc i .docx), Adobe Acrobat (.pdf) i de text (.txt) per facilitar la seva recuperació.
 8. Proporcionar un motor de cerca per localitzar qualsevol document enregistrat al repositori.
 9. Controlar les condicions d’accés a la documentació mitjançant una gestió dinàmica i completament personalitzada de la gestió dels permisos mitjançant la integració amb la funcionalitat d’etiquetes de la gestió d’usuaris de la plataforma EACAT aplicables a qualsevol nivell del quadre/expedient/document.
 10. Consultar el registre d’auditoria que inclou les traces documentals de les operacions més comunes realitzades a DESA’L pels diferents usuaris amb la finalitat de deixar constància i traça d’aquests esdeveniments, a efectes d’auditoria.
 11. Facilitar la gestió integral del cicle de vida dels expedients mitjançant la transferència a iARXIU un cop l’expedient es tanca i entra en fase de vigència o semiactiva.
 12. Possibilitat de consultar de forma directa els expedients transferits a la plataforma iARXIU, sense necessitat d’accedir a aquesta plataforma.
T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (+19 puntuación, 19 votos)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
X