Quines representacions cal validar?

Aquelles que porten un document que les recolzi, per exemple, una escriptura notarial. No cal en les representacions voluntàries, si no s’adjunta cap document.

D’aquesta manera, necessiten validació:

  • Si persona física sol·licita inscripció de poders cap a persona física
  • Si persona física sol·licita inscripció de poders cap a persona jurídica
  • Si persona jurídica atorga poders a persona física
  • Si persona jurídica atorga poders a persona jurídica
  • Si persona jurídica sol·licita inscripció de poders cap a persona física
  • Si persona jurídica sol·licita inscripció de poders cap a persona jurídica

Per altra banda, les representacions voluntàries de persona física no requereixen validació, però en el cas que aquestes aportin un poder, aquesta representació haurà de ser validada. Aquest seria el cas de:

  • Si persona física atorga poders a persona física, tot aportant uns poders
  • Si persona física atorga poders a persona jurídica, tot aportant uns poders

Les representacions voluntàries que no requereixen validació, es creen en estat “Pendent d’acceptació” i requereixen de l’accepció explícita per part del representant per tal de ser vàlides.

Contingut relacionat:

Com validar els apoderaments? (portal empleat públic)

Com el representant pot acceptar una representació que se li ha atorgat? (portal ciutadania)

Com gestionar una sol·licitud d’acceptació per part d’un representant? (portal empleat públic)

Aquesta informació ha estat útil? NoSí (No Ratings Yet)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
Close Bitnami banner
Bitnami