Quines metadades es generen de la còpia autèntica?

N’hi ha algunes que genera el servei automàticament i altres que s’han d’informar en el moment de fer la petició de la còpia, ja sigui en la modalitat d’integració com mitjançant l’aplicació web de l’EACAT:

 

MetadadaDescripcióResponsable (modalitat integració
Responsable (modalitat aplicació web EACAT)
Assumptebreu resum sobre el tema/assumpte del documentS’ha d’informar  al fer la petició (opcional)S’ha d’informar al fer la còpia (opcional)
Autordades identificatives de l’autor del documentS’ha d’informar  al fer la petició (opcional)S’ha d’informar al fer la còpia (opcional)
Creat perEs recomana posar el nom de l’aplicació o servei que fa ús del component de CÒPIA.S’ha d’informar al fer la petició (opcional)El genera el servei de CÒPIA. Per defecte inclou el següent valor: Servei CÒPIA del Consorci AOC
SuportSuport físic de la còpiaS’ha d’informar al fer la petició (opcional). Si no s’informa per defecte es proposa “Electrònic”El genera el servei de CÒPIA. Per defecte inclou el següent valor: Electrònic
Nivell d’accésServeix per indicar el règim d’accés al documentS’ha d’informar al fer la petició (opcional)S’ha d’informar al fer la còpia (opcional)
Tipus de documentTipologia documental del documentS’ha d’informar al fer la petició (opcional)S’ha d’informar al fer la còpia (opcional)
Definició generació CSVReferència a l’ordre, resolució o document que defineix la creació del CSV corresponentS’ha d’informar al fer la petició (opcional)S’ha d’informar al fer la còpia (opcional)
UsuariUsuari que està fent servir el mòdul per a generar la còpiaS’ha d’informar al fer la petició (obligatori)El genera el servei de CÒPIA. S’agafa el nom i cognoms de l’usuari de l’EACAT que fa la còpia
Nom del fitxerText lliure que dona el nom del fitxer de còpia generatS’ha d’informar al fer la petició (opcional)El genera el servei de CÒPIA. Agafa el títol del document i s’inclou l’extensió del document
Data capturaData en que es puja el document al mòdul de còpia autènticaEl genera el servei de CÒPIAEl genera el servei de CÒPIA
Hash del documentValor hash de la còpia autèntica generadaEl genera el servei de CÒPIAEl genera el servei de CÒPIA
TamanyMida  en bytes de la còpia generadaEl genera el servei de CÒPIAEl genera el servei de CÒPIA
ResolucióEspecifica la resolució de digitalització en DPI.El genera el servei de CÒPIAEl genera el servei de CÒPIA
CompressióEspecifica el nivell de qualitat JPEG al que es convertiran les imatges digitalitzades per a reduir el pes del document.El genera el servei de CÒPIAEl genera el servei de CÒPIA. El valor que s’inclou és 0.7
ColorEspecifica l’esquema de color a usar per a la digitalització (blanc i negre, escala de grisos, color 16 bits, etc…).El genera el servei de CÒPIAEl genera el servei de CÒPIA. El valor que s’inclou és 24-bit RGB
Escala% de reducció aplicada al documentEl genera el servei de CÒPIAEl genera el servei de CÒPIA. El valor que s’inclou és 80 %
Data generació csvData de generació del codi segur de verificacióEl genera el servei de CÒPIAEl genera el servei de CÒPIA
FormatContent type normalitzat del document resultantEl genera el servei de CÒPIAEl genera el servei de CÒPIA
Tipus de signaturaTipus de signatura associada a la còpia quant aquesta està signada. Per defecte el valor és PAdESEl genera el servei de CÒPIAEl genera el servei de CÒPIA. El valor que s’informa és PAdES
Nom de l’ensNom de l’ens que genera la còpiaEl genera el servei de CÒPIAEl genera el servei de CÒPIA agafant el nom de l’ens de l’EACAT
ÒrganNom de l’òrgan que genera la còpiaS’ha d’informar al fer la petició (obligatori)S’ha d’informar al fer la còpia (obligatori)
TítolTítol o nom de  la còpiaS’ha d’informar al fer la petició (obligatori)S’ha d’informar al fer la còpia (obligatori)
Origen del documentIndica si el contingut del document origen va ser creat pel ciutadà o per una AdministracióS’ha d’informar al fer la petició (obligatori)S’ha d’informar al fer la còpia (obligatori)
Codi segur de verificacióCodi segur de verificació associat al document i la data de generació del mateixS’ha d’informar al fer la petició (opcional)S’ha d’informar al fer la còpia (opcional)
URL descàrrega del documentURL on l’usuari podrà consultar el documentS’ha d’informar al fer la petició (opcional)S’ha d’informar al fer la còpia (opcional)
Estat elaboracióIndica la naturalesa del document. Els valors acceptats són els següents:

 • Original
 • Còpia electrònica autèntica de document paper
 • Còpia electrònica autèntica amb canvi de format
 • Còpia electrònica parcial autèntica
 • Còpia paper autèntica de document públic administratiu electrònic
 • Còpia electrònica autèntica
 • Altres
S’ha d’informar al fer la petició (obligatori)S’ha d’informar al fer la còpia (obligatori)
Identificador unívocIdentificador associat al document còpiaS’ha d’informar al fer la petició (opcional)El genera el servei de CÒPIA
Identificador unívoc de l’origenl’identificador del document original del qual s’ha fet la còpiaS’ha d’informar al fer la petició (obligatori)S’ha d’informar al fer la còpia (opcional)
Naturalesa document origenEspecifica la naturalesa del document origen del qual es farà la còpia. Només s’admeten els següents valors:

 • Original
 • Còpia autèntica
 • Còpia
S’ha d’informar al fer la petició (opcional)S’ha d’informar al fer la còpia (opcional)
Número de registre de sortidaNúmero de registre de sortida associat al document origenS’ha d’informar al fer la petició (opcional)S’ha d’informar al fer la còpia (opcional)
Data de registre de sortidaData del registre de sortida associat al document origen. El format de la data ha de ser dd:mm:aaaa hh:mm:ssS’ha d’informar al fer la petició (opcional)S’ha d’informar al fer la còpia (opcional)
Número de registre d’entradaNúmero de registre d’entrada associat al document origenS’ha d’informar al fer la petició (opcional)S’ha d’informar al fer la còpia (opcional)
Data de registre d’entradaData del registre d’entrada associat al document origen. El format de la data ha de ser dd:mm:aaaa hh:mm:ssS’ha d’informar al fer la petició (opcional)S’ha d’informar al fer la còpia (opcional)
En el cas de generar còpies autèntiques d’un document original electrònic signat, el servei captura les següents metadades de la/les signatura/es electròniques del document original:
Data de la signaturaData de la signatura originalEl genera el servei de CÒPIAEl genera el servei de CÒPIA
Nom i cognoms del signatari del document originalNom i cognoms del signatari del document originalEl genera el servei de CÒPIAEl genera el servei de CÒPIA
DNI del signatari del document originalDNI del signatari del document originalEl genera el servei de CÒPIAEl genera el servei de CÒPIA
Correu electrònic del signatari del document originalCorreu electrònic del signatari del document originalEl genera el servei de CÒPIAEl genera el servei de CÒPIA
Organització a la qual pertany el signatari del document originalOrganització a la qual pertany el signatari del document originalEl genera el servei de CÒPIAEl genera el servei de CÒPIA
CIF de l’ Organització a la qual pertany el signatari del document originalCIF de l’ Organització a la qual pertany el signatari del document originalEl genera el servei de CÒPIA

 

El genera el servei de CÒPIA

Aquestes metadades s’informen en el fitxer XML adjunt o també en el document PDF de la còpia autèntica, ja sigui a les seves propietats o visibles en el pdf, segons escaigui.

 

 

Aquesta informació ha estat útil? NoSí (+1 rating, 1 votes)
El 100% l'ha trobat útil (1 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

  CA ES EN