Quina garantia jurídica té l’e-TRAM?

Permet l’accés per part de ciutadans o empreses a serveis de tramitació des del web, donant compliment a algunes de les disposicions de la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics en el sentit que permet accedir des de qualsevol lloc i en qualsevol moment a la informació necessària sobre tràmits locals, iniciar i formalitzar qualsevol sol·licitud i consultar l’estat i el contingut dels seu tràmits.

Contingut relacionat: Normativa

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (+1 puntuación, 3 votos)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ