Quines són les URL d’integració als serveis de consulta d’informació de la Generalitat?

Les URLs dels frontals síncron i asíncron són:

ServeiFrontalURL
 • Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
 • Departament d’Acció Social i Ciutadania (DASC) – consulta del Grau de Discapacitat del Servei al Disminuït (SAD)
 • Institut d’Estadística de Catalunya – Informe Històric d’Empadronament
 • Registre d’Entitats Jurídiques
 • Agència Tributària de Catalunya (ATC)
 • Registre Central d’Assegurats de CatSalut (RCA)
 • Registre de Cooperatives del Departament de Treball
 • Títol de Família Nombrosa (TFN)
 • Títol de Família Monoparental (TFM)
Síncronhttps://serveis.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron
Asíncronhttps://serveis.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron
Asíncron-respostahttps://serveis.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta

 

Aquesta informació ha estat útil? NoSí (No Ratings Yet)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ Millora aquest contingut

0 Comentaris

  CA ES EN