Quina és la diferència entre disposar de la integració de l’e-TRAM amb MUX_DESCARREGA o bé amb un gestor d’expedients?

El servei e-TRAM facilita tant la incorporació de tota la documentació  generada en la tramitació directament als registres electrònics d’aquells organismes integrats amb la modalitat MUX_DESCARREGA de la PCI, com també la integració amb solucions d’expedients de mercat.

Si l’ens només disposa de la integració MUX_DESCARREGA al seu registre tindrà incorporada tota la documentació provinent d’e-TRAM, i aquest fet facilita la informació vinculada a les diferents entrades, però us caldrà utilitzar la plataforma interna de gestió (entorn treballador públic de l’e-TRAM) per seguir fent actuacions, avisos per correu o mòbil, publicacions a la carpeta ciutadana o simplement tancar el tràmit una vegada resolt.

Amb la integració d’e-TRAM amb un gestor d’expedients disposareu també de la documentació associada a la tramitació, i a més a més existeix la possibilitat de delegar tota la operativa de gestió de les sol·licituds que es fan amb la plataforma de gestió interna (actuacions, canvis d’estat, publicar informació a la carpeta ciutadana, realitzar avisos o tancar el tràmit…), directament sobre el vostre gestor d’expedients, facilitant-se així la gestió global en únic entorn.

Actualment (abril 2017), hi ha tres solucions de mercat integrades amb e-TRAM, concretament: Absis, Audifilm i Aytos. Més informació sobre e-TRAM i integració amb expedients en aquest enllaç.

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (0 puntuación, 4 votos)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ