Quin certificat utilitzo per signar una factura electrònica?

Per a signar electrònicament una factura dirigida a les Administracions Públiques es necessita utilitzar un certificat electrònic reconegut, d’acord amb el que s’estableix a l’article 10.1 a) del Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació.

La confiança en un certificat digital l’ofereix l’entitat que l’emet, és a dir, l’Autoritat de Certificació i ho fa, tant per mitjà de les seves polítiques i pràctiques de certificació, com gràcies a la confiança que l’entitat genera en els usuaris.

En el mercat existeixen diversos prestadors de serveis de certificació digital reconeguts. El Ministeri d’Industria, Energia i Turisme publica a la seva web els Prestadors de Serveis de Certificació.

Així mateix, existeixen diferents perfils de certificat vàlids per a la signatura electrònica de la factura:

  • Certificats de persona jurídica (emès a favor d’una entitat jurídica que es pot utilitzar sempre que s’admeti en les relacions que mantingui la persona jurídica amb les administracions públiques o en la contractació de béns o serveis que siguin propis de la seva activitat ordinària
  • Certificats de persona física de representant (permet que el titular actuï en nom de l’empresa a què pertany)
  • Certificats de persona física (aplicables per a autònoms i professionals, com és el cas de l’idCAT o del DNI electrònic).

NOTA: si tens algun dubte en referència a com signar la factura, has d’adreçar-te al suport del programa de creació de factures que facis servir.

Contingut relacionat:

La signatura electrònica de les factures

Llistat de certificats electrònics reconeguts.

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (-3 puntuación, 17 votos)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ