TGEN – Qui pot visualitzar i treballar amb una tramesa genèrica?

Introducció

Hi ha  una funcionalitat que permet assignar usuaris a una tramesa genèrica determinada, per tal que la puguin gestionar (visualitzar i respondre, en cas que sigui necessari).
Aquesta funcionalitat és accessible a través de les icones .

És molt important, que es tingui en compte que aquesta funcionalitat no efectes retroactius, la qual cosa vol dir que totes les trameses (enviades/rebudes) anteriors al canvi (06/06 a les 15:00) només les visualitzarà el rol de registre i aquest haurà de fer les assignacions individualment.

Qui pot assignar usuaris a una tramesa genèrica determinada?

Només poden assignar trameses genèriques a usuaris o grups els usuaris següents:

  • Els que disposen del rol de consulta de registre d’entrada i sortida per a totes les trameses genèriques de l’ens.
  • L’usuari que es descarrega una tramesa determinada per enviar-la.

NOTA: els usuaris als que se’ls assignin trameses genèriques NO PODRAN ASSIGNAR A ALTRES USUARIS o GRUPS.

A qui li apareix la icona?

Aquesta imatge apareix a la part dreta de les trameses genèriques que es mostren a l’apartat Els meus tràmits, tant a la pestanya Rebuts com a la d’Enviats. Els usuaris als que se’ls mostrarà la icona són:

• Els que disposen del rol de consulta de registre d’entrada i sortida.
• Els que s’han descarregat el formulari de la tramesa genèrica enviada.
• Els usuaris que han estat assignats mitjançant la icona a una tramesa genèrica concreta, per un dels dos tipus d’usuaris anteriors.


Depenent de la situació que implica, la icona pot aparèixer de dos colors diferents:
• Color blanc , que vol dir que no té cap usuari o grup d’usuaris assignats per gestionar-la.

• Color blau , vol dir que té assignats algun usuari o grup d’usuaris que la poden gestionar.

Com funciona l’assignació d’usuaris a una tramesa genèrica determinada?

L’assignació d’usuaris o grup d’usuaris es realitza individualment en cada tramesa genèrica, prement la icona.

Depenent del color de la icona, es poden donar dues situacions:

  •   que significa que encara no s’ha assignat a cap usuari o grup d’usuaris.
  • que significa que ja s’ha assignat la tramesa a algun usuari o grup d’usuaris.

 

En ambdós casos es pot assignar nous usuaris o un grup d'usuaris, simplement introduint el nom de l’usuari EACAT o el nom del grup, que prèviament qualsevol dels gestors de l’ens haurà creat a l’apartat Configuració (amb cerca predictiva).

En aquesta mateixa pantalla es pot desassignar algun dels usuaris o grups.

I, també, es poden visualitzar els grups d'usuaris de l'ens prement Veure grups.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 80% l'ha trobat útil (20 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

Icona d'un globus terraqüi