Què signifiquen els estats de la e-factura que informa l’e.FACT?

A sota podeu veure els estats pels que pot passar una factura des del moment en que l’envieu al receptor, i que podreu visualitzar a través de la consulta d’estat a la bústia de lliurament. Així com els estats que us seran notificats per correu electrònic com a emissors d’una factura que seran, els estats mínims obligatoris per Llei. En cas de integració o consulta via web/WS, rebreu també els no obligatoris.

Els estats que poden ser transmesos pel receptors, idealment de forma seqüencial i successiva, per cadascuna de les factures dipositades a les Administracions Públiques adherides a e.FACT són els següents:

 

EstatDescripcióS’informa a l’emissor aquest estat per correu electrònic?
FACTURA TRAMESA – [a e.FACT]El servei Efact ha posat la factura a disposició dels sistemes informàtics de l’administració receptora i ha passat les validacions automàtiques de eFACTNo. No es tracta d’un estat obligatori.
FACTURA REGISTRADALa factura Electrònica ha estat rebuda en el punt general d’entrada de factures e.FACT i ha estat registrada administrativament, proporcionant un nombre de registre al proveïdor.Si.
FACTURA LLIURADALa factura ha estat recollida del Servei eFACT pels sistemes informàtics de l’administració receptora.No. No es tracta d’un estat obligatori.
FACTURA REGISTRADA A RCFLa factura electrònica ha estat rebuda i registrada en el registre comptable de factures de l’oficina comptable destinatària.Si.
FACTURA REBUDA A DESTÍLa factura electrònica ha estat rebuda per la unitat gestora de la mateixa. La publicació d’aquest estat no és obligatori.No. No es tracta d’un estat obligatori.
FACTURA CONFORMADAEl servei o subministrament associat a la factura ha estat validat. La publicació d’aquest estat no es obligatori.No. No es tracta d’un estat obligatori.
COMPTABILITZADA L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENTL’obligació de pagament derivada de la factura ha estat reconeguda.Si.
FACTURA PAGADA
L’obligació de pagament derivada de la factura ha estat realitzat.Si.
FACTURA REBUTJADALa factura ha estat rebutjada. El motiu de rebuig poden ser causes tècniques, que impedeixen el lliurament de la factura a l’usuari (generats automàticament pels sistemes informàtics), o pot ser l’usuari qui rebutgi la factura per motius comercials. Les aplicacions de gestió de facturació electrònica a disposició dels usuaris, han de permetre la generació d’aquest estat, possibilitant a l’usuari l’entrada del motiu de rebuig. Sempre que es produeixi un rebuig, ja sigui per motius tècnics o per l’usuari, s’haurà de generar aquest estat. La publicació d’aquest estat és obligatori sempre que es detecti una incidència amb la factura que impedeixi la seva tramitació.

Si.
FACTURA ANUL·LADAL’oficina comptable o la unitat tramitadora accepten la sol•licitud d’anul•lació de la factura electrònica, presentada pel proveïdor.No. No es tracta d’un estat obligatori.

 

Podeu consultar el detall dels nous estats que s’incorporen al servei a través del següent enllaç.

 

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 47% l'ha trobat útil (105 vots)
Millora aquest contingut

13 Comentaris

  1. Hola Rosa Maria,

   Hem indicat a la FAQ els estats que l’aplicació retorna als correus electrònics d’avís. Els anteriors fan referència als que apareixen en consultar les factures a través de la bústia de lliurament.

   Gràcies per la teva aportació

 1. Perfavor me surt un error quan envio la factura: HF09-Error Orden Ministerial;RCF06004: En las facturas emitidas en euros, alguno de los importes a nivel de factura, excepto los tipos impositivos o los porcentajes a aplicar, tiene más de dos decimales o no es numérico. Se incumple la regla 6b del anexo II de la Orden HAP/1650/2015.
  El preu base és amb dos decimals, i quan efectua el càlcul de IVA en surten 3, per tant, és el mateix programa qui ho fa, no entenc aquest error

  1. Hola Fontcalda,

   Per tal de poder fer comprovacions, es necessari que obriu una petició de suport adjuntant l’XML.
   Podeu obrir la petició a través del següent enllaç

   Atentament,

   Suport AOC

 2. No trobo l’error que m’indiquen a mi en tot el llistat.
  El servei e.FACT li comunica que la factura electrònica 800253, lliurada al destinatari AJUNTAMENT BARCELONA – DEPARTAMENT DE COMUNICACIO, ha estat rebutjada amb data 19-03-2018 i hora 14:45 pel següent motiu:

  99-

  1. Hola Núria,

   Si el motiu del rebuig no es troba recollit en aquesta FAQ és un rebuig comercial, en aquest cas per tenir més informacióm sobre el rebuig caldrà contactar amb el destinatari de la factura.

   Atentament,

   Suport AOC

 3. EN CONSULTAR L’ESTAT DE LES FACTURES QUE HE ENVIAT EM DIU……”No hi ha resultat per a la seva consulta”.
  I aquesta opció no apareix en l’apartat d’ajuda.

  Que significa això si quan he enviat les factures m’ha dit que era correcte?

  1. Hola Imma,

   Per a revisar si hi ha cap problema si us plau obre una petició de suport a través de l’opció que trobaràs en el marge superior dret de la pàgina.

   Atentament,

   Suport AOC

  1. Hola Susana,

   En funció de quina modalitat d’e.FACT tingui el destinatari de la factura, els canvis d’estat els emet o bé e.FACT, o bé el propi destinatari de la factura. Per revisar en el teu cas concret per quin motiu no és reflecteix l’estat de Pagada, si us plau obre una petició de suport a través de l’opció que trobaràs en el marge superior dret de la pàgina.

   Atentament,

   Suport AOC

CA ES EN