Què passa si un proveïdor només vol enviar factures a FACe ?

D’acord a la Llei 25/2013 d’Impuls de la Factura Electrònica, els proveïdors han d’enviar les factures electròniques al Punt General d’Entrada de Factures que hagi declarat cada Administració pública. En el cas de Catalunya, el punt general d’entrada de factures electròniques és l’e.FACT.

Article 6 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica: “El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, dispondrán de un punto general de entrada de facturas electrónicas a través del cual se recibirán todas las facturas electrónicas que correspondan a entidades, entes y organismos vinculados o dependientes”

De totes maneres, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i el Consorci AOC han signat un acord per a garantir la interoperabilitat entre els punts general d’entrada de factura FACE i e.FACT per tal que els ens catalans puguin rebre factures d’ambdós punts indistintament.

D’aquesta manera, doncs, gràcies a la col•laboració entre aquestes dues institucions, i en virtut de les condicions d’adhesió al servei e.FACT , el Consorci AOC ha activat la recepció de factures a través de FACE de tots els ens adherits a e.FACT.

Això permet, doncs, que els ens donats d’alta a e.FACT poden rebre factures dels seus proveïdors a través d’e.FACT i FACe, indiferentment i de forma transparent.

Totes les factures es registraran electrònicament a EACAT o al registre electrònic propi de l’ens, i es trametran automàticament al seu aplicatiu de gestió comptable o Portal del Receptor (segons la modalitat d’alta) sense necessitat de cap actuació per part de l’ens.

Així doncs, els proveïdors podran enviar còmodament les factures tant per FACE com per e.FACT i els ens donats d’alta a e.FACT, les podran gestionar còmodament amb l’eina de gestió de factures que utilitzin actualment, sense fer cap tasca addicional, independentment d’on les hagin lliurat els proveïdors, donat que totes elles els arribaran totes a través d’e.FACT.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 50% l'ha trobat útil (4 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

Icona d'un globus terraqüi