Què necessito per a crear una representació?

Tota representació ha de contenir les següents dades:
• El poderdant (nom/raó social i NIF): Pot ser una persona física o bé una persona jurídica.
• El representant (nom/raó social i NIF): Pot ser una persona física o bé una persona jurídica.
• Tipus d’apoderament: Que pot ser “General”, “A un organisme” o bé “A tràmits”. Podeu consultar més detall a Tipus d’apoderaments.
• Capacitat per a la qual s’atorga la representació per als tràmits. Aquesta capacitat pot ser: “Totes”, “Consultar”, “Tramitar” i/o “Rebre notificacions”.
• Vigència de l’apoderament, que indica el període que l’apoderament serà vigent.
• Tramitació atesa, si cal que el funcionari faci la tramitació en nom de l’interessat.
• Documentació adjunta que caldrà aportar per a acreditar la representació. Consulteu l’apartat d’Obtenir plantilles de sol•licitud.

En cas que l’apoderament es creï per a un ens en particular (apoderament del tipus “A un organisme”), caldrà informar el camp Organisme amb l’ens davant el qual s’atorga la representació.

En cas que l’apoderament es creï per a un tràmit o bé un conjunt de tràmits (apoderament del tipus “A tràmits”), caldrà informar els camps:
• Organisme, amb l’ens davant el qual s’atorga la representació.
• Tràmit/s pels que s’atorga la representació. És possible triar primer la família de tràmits, per tal de facilitar la selecció de la llista de tràmits a atorgar la representació

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
Close Bitnami banner
Bitnami