Què és una font de temps fiable?

Una font fiable de data i hora és un sistema informàtic que ens informa de l’hora i la data reals, en temps universal coordinat, utilitzat per a l’emissió de segells de data i hora criptogràfics. Típicament s’utilitza el subministrat pel ROA (Real Instituto y Observatorio de la Armada).

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (+2 puntuación, 2 votos)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ