Què és l’avisador de tràmits?

L’Avisador serveix per assenyalar el número total de tràmits que hi ha a algunes de les safates que componen les subseccions d’Els meus tràmits i Pendents de confirmar SIR.

Així, apareix:

  • El número total de tràmits Rebuts que han entrat des de la darrera connexió de l’usuari.
  • El número total dels tràmits En esborrany i Pendents de signatura, que són els tràmits pendents de finalitzar que es troben en aquests estats i que es gestionen i finalitzen dins d’EACAT (tràmits definits, tecnològicament, com a formularis web i com a trameses simples).
  • El número total de Pendents de confirmar SIR, els quals provenen d’administracions de fora de Catalunya i que encara no s’han registrat d’entrada perquè no s’han acceptat des del nostre Registre com a ens de destinació.
  • El número total de tràmits En procés, els quals, temporalment, no han finalitzat la seva tramitació per qüestions tècniques, però estan en procés de tramitació, i per tant, de finalització. Per tant, Els tràmits En procés no s’han de tramitar novament perquè encara que triguin una mica més s’acabaran finalitzant i, per tant, tramitant. Aquesta secció de l’avisador apareix sempre que hi ha tràmits en aquest estat sinó no, al igual que la pestanya En procés d’Els meus tràmits.

Com s’observa l’Avisador és una eina que serveix perquè els usuaris d’EACAT que tramiten diàriament tinguin una visualització immediata de les tasques pendents. Amb un cop d’ull els usuaris es fan una composició ràpida de les tasques a fer; per aquest motiu a part d’estar ubicat a la secció de Tràmits, també s’ha col·locat a la secció d’Inici, per tant després d’autenticar-nos el trobem.

Prement damunt de les diferents seccions de l’Avisador se’ns redirecciona vers cadascuna de les safates corresponents d’Els meus tràmits o de Pendents de confirmar SIR.

Aquesta informació ha estat útil?
Sí
NoNo
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ Millora aquest contingut

0 Comentaris

CA ES EN