Què és el nivell de risc dels resultats de les anàlisis tècniques?

Quan es realitza una anàlisi de seguretat, els resultats informen del nivell de risc tècnic identificat en l’actiu que s’ha analitzat, ja sigui un servei d’infraestructura o bé una aplicació web.

El càlcul del nivell de risc, es basa en la mètrica internacional CVSS (Common Vulnerability Scoring System), el qual permet calcular numèricament el risc associat a cada vulnerabilitat.

L’escala per a representar el risc és de 0 a 10 en el cas de les anàlisis d’infraestructura, on 0 es considera un nivell de risc mínim o inexistent, i 10 el màxim nivell de risc.

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (Ninguna valoración todavía)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ