CT – Què és el Catàleg de tràmits?

El Catàleg de tràmits d’EACAT és el lloc on es troben recollits tots els serveis específics amb els seus tràmits entre les administracions públiques catalanes; ordenats per tipologies d’ens prestadors i, dins d’aquestes, per ens prestadors.

Cal tenir en compte que EACAT està conformat per serveis específics i serveis genèrics; i que els serveis s’estructuren en tràmits. Per exemple, un servei específic podria ser Subvencions retribucions a càrrecs electes 2019, el promotor del qual és el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Els tràmits que el componen són: sol·licitud de subvenció, aportació de documetació, justificació de subvenció, entre d’altres. En canvi, els serveis genèrics són aquells susceptibles d’utilitzar-se per qualsevol ens adherit a EACAT, com per exemple: la tramesa genèrica, el servei d’intercanvi de registres fora de Catalunya –SIR-, etc. Cal tenir en compte que el conjunt de serveis específics és el que s’anomena com a Catàleg de tràmits.

El Catàleg és la porta d’entrada per iniciar la tramitació en línia, els tràmits que no inicien un procediment i que, per tant, s’esdevinguin després d’aquests, caldrà anar-los a cercar a la subsecció d’Els meus tràmits, dins del flux de tramitació.

Actualment, el Catàleg de tràmits està organitzat per tipus de prestadors (departaments de la Generalitat de Catalunya, Parlament i ens parlamentaris, Ens locals i Altres) i, dins d’aquests per prestadors (per exemple, Departament de Cultura, Parlament, Síndic de Greuges, Consell Comarcal d’Osona, Agència Catalana de l’Aigua, etc).

Les parts del Catàleg són: el cercador simple que fa cerques per paraules i que actua retornant els serveis que contenen en els seus continguts la paraula objecte de la cerca; la definició de Catàleg de tràmits que es pot mostrar o ocultar; i pròpiament el Catàleg o relació de tràmits organitzats per tipus d’ens prestadors i per prestadors.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 73% l'ha trobat útil (11 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

CA ES EN