Què entenem per “Codi de conducta dels grups d’interès”?

Les persones i entitats que vulguin actuar com a grups d’interès per exercir activitats d’influència davant el sector públic de Catalunya tenen com a requisit per inscriure’s al Registre de grups d’interès de Catalunya el deure d’acceptar de forma expressa el Codi de conducta comú dels grups d’interès, la qual cosa es fa amb la voluntat de garantir que estiguin subjectes a unes regles ètiques.

D’acord amb l’article 49.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Registre de grups d’interès de Catalunya ha de comptar amb un Codi de conducta comú, d’obligat compliment per a les persones i entitats que s’hi inscriguin.

Per poder participar de manera activa en les polítiques i els processos de presa de decisions públiques, els grups d’interès han de comportar-se d’acord amb l’estàndard ètic mínim que preveu el Codi de conducta comú.

A més a més, tal com preveu l’article 18.1 del Decret 171/2015, els grups d’interès poden assumir compromisos ètics més rigorosos, que vagin més enllà de l’estàndard ètic mínim que representa el Codi de conducta comú.

Informació a publicar:

Aquest ítem facilita la publicació d’enllaços de forma automàtica al Departament de Justícia en l’apartat d’informació dels grups d’interès i els seus codis de conducta.

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (-1 puntuación, 3 votos)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
X