ER idCAT
Suport > ER idCAT > Contingut > Què cal fer quan un...

Què cal fer quan un ciutadà aporta un document acreditatiu que té el camp “Data de naixement” incomplet?

En el cas que un ciutadà aporti un document acreditatiu que tingui la data de naixement incompleta, cal escriure aquesta dada al camp “Data de naixement” tal i com apareix al document acreditatiu. Hi ha alguns documents (NIE’s i DNI’s d’altres països) en els quals la data de naixement apareix sense especificar dia i mes de naixement, i només hi apareix l’any. En aquests casos, en comptes dels valors dia i mes, apareixen “X” (XX/XX/1965).

Per tal de poder emetre el certificat idCAT cal que el ciutadà hagi complert 18 anys. Per tant, com que no es pot comprovar el dia i mes de naixement, a efectes de comptar els 18 anys, s’ha de suposar que la data de naixement va ser el 01/01.

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (+3 puntuación, 7 votos)
El 67% l'ha trobat útil (3 vots)
X