Què he de fer si he perdut o m’han robat la T-CAT?

Cal trucar al nostre Centre d’Atenció a l’Usuari (900 90 50 90) i sol·licitar la suspensió de la T-CAT  facilitant el codi de suspensió que consta a la documentació de lliurament de la targeta i en la comunicació dels codis PIN i PUK.

En el cas que no es disposi del document del full de lliurament ni del correu inicial amb els codis PIN i el PUK del certificat, es pot sol·licitar el reenviament dels codis PIN i PUK per correu electrònic, a través de la Carpeta del Subscriptor i en aquest correu, s’informarà, també, el codi de suspensió.

Si el certificat és antic, és possible que no es pugui recuperar els codis PIN i PUK i codi de suspensió a través d’aquest apartat. En aquest cas, no es podrà fer la suspensió.

Un cop realitzada la suspensió, s’iniciarà un període de suspensió de 120 dies durant el qual es pot sol·licitar que sigui habilitada la TCAT, si es troba aquesta.

Per a habilitar-la, cal demanar-ho a la persona responsable de servei de l’ens, per tal que ho sol·liciti a l’Entitat de Registre de CATCert que va emetre els certificats. Veure FAQ: Habilitació de la T-CAT suspesa que hem recuperat

Passats 120 dies sense habilitar la TCAT, aquesta queda revocada automàticament i caldria demanar una nova targeta, en cas necessari.

Per sol·licitar una nova T-CAT posa’t en contacte amb el Responsable del servei de Certificació Digital del teu ens perquè tramiti la sol·licitud pertinent. Més informació: T-CAT per a les administracions: Com sol·licitar?

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (0 puntuación, 6 votos)
El 0% l'ha trobat útil (1 vots)