Què és la base de dades de la Seu electrònica de la Generalitat?

Quan et dones d’alta a l’idCAT Mòbil, les teves dades queden registrades a la base de dades de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya automàticament. No has de fer res addicional el contingut d’aquesta FAQ és merament informatiu.

La Base de dades recull les dades que faciliten la identificació electrònica de les persones que volen comunicar-se digitalment amb la Generalitat de Catalunya. Les dades incloses procedeixen de la persona interessada o dels òrgans de les administracions públiques de Catalunya amb les quals s’hagi relacionat, d’acord amb la normativa legal en matèria de protecció de dades personals i sempre amb el consentiment de la persona interessada.

Aquestes dades poden ser cedides a les administracions públiques catalanes i als seus organismes vinculats per a la identificació i comunicació amb les persones interessades.

idcat-sms_seu_gencat

L’òrgan responsable del fitxer d’aquesta base de dades és la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió.

Els usos previstos d’aquestes dades són:

  • Recollir les dades identificatives necessàries per a la tramitació i comunicació dels serveis de la Seu electrònica de la Generalitat.
  • Comunicar electrònicament les sol·licituds i resolucions dels serveis competència de l’Administració de la Generalitat.
  • Gestionar la publicació de les notificacions dels actes administratius i altres comunicacions de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de qualsevol altra informació d’interès general d’aquesta administració.
  • Recollir les dades de contacte necessàries per a la gestió de la resposta a les diferents consultes, queixes, suggeriments o opinions que es presenten a través de la Bústia de contacte de la Generalitat.
  • Publicar al Tauler electrònic les informacions d’interès general, les comunicacions i els actes dictats per l’Administració de la Generalitat i la resta d’ens previstos a la normativa.
  • Explotació estadística.
Aquesta informació ha estat útil? 2.371 ratings, 4.567 votes2.371 ratings, 4.567 votes (+2371 de puntuació, 4.567 vots, puntuat)
El 76% l'ha trobat útil (4580 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

CA ES EN