Pot un ciutadà demanar un certificat idCAT per una tercera persona?

L’emissió i gestió de l’idCAT és un tràmit similar a l’obtenció del NIF, ja que es tracta d’un document (electrònic) que permet la identificació per mitjans electrònics. I així com l’obtenció del NIF no es pot delegar, l’idCAT tampoc el pot adquirir una altra persona.

El procés d’identificació per a l’obtenció de l’idCAT està regulat a l’article 7 de la Llei 6/2020, d’11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança, que estableix que es pot emetre l’idCAT sense la personació física del ciutadà si la signatura de la sol·licitud d’emissió del certificat idCAT ha estat legitimada en presència notarial, és a dir, quan s’aporta el formulari amb un testimoni notarial que acredita que la signatura ha estat emesa pel sol·licitant del certificat.

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (+27 puntuación, 53 votos)
El 78% l'ha trobat útil (18 vots)