Posa en línia el teu Padró

Vols posar en línia el teu padró?

El servei de Padró en línia posa a disposició de la resta d’administracions les dades de residència i convivència dels Padrons municipals que són necessàries per tramitar els seus procediments administratius i per garantir el dret dels ciutadans a no aportar dades o documents elaborats o en poder de l’administració.

Per tal de posar en línia la informació d’aquest registre, és a dir, fer-la accessible electrònicament a la resta d’administracions cal que el municipi interessat sol·liciti la subscripció del Conveni de Col·laboració amb el Consorci AOC per a l’expedició telemàtica de volants del padró municipal d’habitants.

Per a sol·licitar-ho cal que segueixis els passos següents:

    • Aprovació i signatura del conveni: Recorda que s’han d’emplenar totes les dades del representant legal.
    • Trametre el conveni degudament signat a l’AOC mitjançant una tramesa genèrica on consti a l’assumpte: Assessoria Jurídica-Conveni Padró. Podràs trobar la tramesa genèrica a EACAT > Tràmits i a la part dreta de la pantalla t’ apareixen els tràmits més utilitzats; entre ells la tramesa genèrica:

    • Enviar el formulari d’integració:  Es descarregarà un document Word en el que cal emplenar les dades de l’ens i del tècnic responsable de la integració i marcar els serveis o productes que vols integrar amb els vostres sistemes; en aquest cas hauràs de marcar “Padró Municipal d’Habitants”.

Un cop rebem el conveni, es donaran instruccions a la nostra Oficina Tècnica per que s’integri al teu ens a la xarxa de padró en Línia.

Quan finalitzi el procés i el teu ens estigui integrat, t’ho comunicarem i rebràs una copia del conveni signat pel Director/a gerent de l’AOC.

Si has delegat la gestió del teu padró al Consell Comarcal o la Diputació corresponent, no cal la subscripció del Conveni de Col·laboració amb el Consorci AOC per a l’expedició telemàtica de volants del padró municipal d’habitants. L’AOC ja té subscrits convenis amb els organismes supramunicipals per a la prestació d’aquest servei.  En aquest cas, has de sol·licitar al Consell Comarcal o la Diputació encarregat de la gestió del teu Padró que ens comuniqui  la inclusió del teu ajuntament al servei de comunicació de volants d’empadronament.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 33% l'ha trobat útil (3 vots)
Close Bitnami banner
Bitnami