GS – Opcions de Personalització en assignar un servei a un usuari

Les opcions disponibles en aquest apartat de la fitxa d’usuari a EACAT, permeten definir si els serveis de tramitació (Tràmits entre AAPP), s’assignaran de manera manual a l’usuari com en el cas de les aplicacions , o bé, es defineix  que l’usuari que s’està creant o editant, tingui assignats tots els serveis de Tràmits amb un determinat rol, tot i posteriorment, es poden personalitzar l’assignació dels rols i els serveis assignats de manera automàtica.

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (0 puntuación, 2 votos)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ