Per què serveix la finestreta de registre

La Finestreta de registre és l’oficina virtual de presentació de documentació associada als serveis de tramitació entre administracions. Aquesta oficina adreça la documentació presentada al registre electrònic de l’organisme destinatari i retorna el corresponent justificant.

No tots els formularis es poden trametre per aquesta finestreta. Tots els que hagin d’anar annexats a una tramesa es continuaran fent així. Per saber quin és el canal per enviar cada tràmit, cal seguir l’apartat Com es fa?, és a dir les instruccions específiques de cada tràmit en la seva descripció del Catàleg.

El volum dels annexos dins de la finestreta de registre són els següents:

  • Com a norma general

El número màxim de documents que es poden adjuntar és 10, amb un pes màxim per arxiu de 10 MB (sense incloure el formulari PDF presentat).

  • Com a excepció a la norma

El Servei d’intercanvi de registres amb administracions públiques no catalanes (SIR) té una sèrie d’especificitats que fan que s’observin també aquí i, per tant:

  • El número màxim de documents (inclòs el formulari PDF presentant) és de 5.
  • El pes màxim per arxiu és de 10MB, tots els arxius en conjunt no poden superar els 15MB.

Els tipus d’arxius que admet la finestreta de registre són els que tenen les extensions següents: jpg, .jpeg, .odt, .odp, .ods, .odg, .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tiff, .txt, .xsig, .xml

Aquesta informació ha estat útil?
Sí
NoNo
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ Millora aquest contingut

0 Comentaris

CA ES EN