Per què al nou e-TRAM no es demanen per defecte les dades postals?

Des de l’AOC treballem per a complir el principi de minimització de dades demanades als ciutadans i amb les obligacions de la llei 39/15.

Tot això ens ha portat a dissenyar a consciència (amb la corresponent revisió funcional i jurídica interna ) cadascuna de les actuals pantalles que apareixen al servei, i expressament l’adreça postal és un element que entenem que ha de minimitzar-se pel foment de la notificació/comunicació electrònica (més ràpida i econòmica i que de facto és l’estàndard al haver de disposar-se en seu). De fet el camp “adreça postal” està sempre disponible com a camp opcional, i com a tal només es desplega per a qui vulgui incorporar-ho (sense fomentar-ho explícitament de forma expressa). De fet fins i tot indiquem els casos i limitacions d’ús que marca la llei. Concretament per:

• Persones jurídiques.
• Entitats sense personalitat jurídica (comunitats de propietaris, unions temporals d’empreses, etc…).
• Persones que actuïn en exercici d’una activitat professional sotmesa a col·legiació obligatòria (notaris, registradors, advocats, etc…).
• Empleats de les AAPP que actuïn en qualitat d’empleat públic.
• Persones que representin a qualsevol dels subjectes anteriors.

Amb tot, és evident que pot haver-hi algun tràmit en què pot suposar fer requeriments d’esmena,  però des de l’AOC, i més enllà de complir amb la llei 39/15 i el RGPD tenim el ferm propòsit de fomentar l’ús electrònic com a canal principal de relació i reduir l’impacte en entrada de dades per part dels ciutadans (“fem-ho fàcil”), i sobretot en aquelles dades que són opcionals.
És per tota aquesta explicació que no en demanem dades postals.

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (Ninguna valoración todavía)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ