Pas a pas per accedir a les dades de l’AEAT mitjançant Via Oberta

 

Per accedir a les dades de l’Agència tributària mitjançant VIA OBERTA és necessària la formalització d’una sèrie de requeriments jurídics, tècnics i funcionals.

 1. Jurídics: Formalització dels convenis respectius
  • Conveni marc d’interoperabilitat
  • Conveni amb l’Agència Estatal d’Administració Tributaria
 2. Tècnics: Adquisició i cessió d’un certificat electrònic a nom del vostre organisme a l’AEAT i al Consorci AOC.
 3. Funcionals:
  • Sol·licitud del servei a l’AEAT
  • Sol·licitud del servei al Consorci AOC

 

1. Formalització dels convenis específics per interoperar dades tributàries

 

 • Conveni marc d’interoperabilitat

Per accedir a la consulta de les dades del catàleg de dades i documents és necessària l’adhesió al conveni marc d’interoperabilitat: Conveni per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions aatalanes (CMI), signat el mes d’octubre de 2006 entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci Localret i el Consorci AOC.

 • Si el vostre organisme ja s’hi ha adherit, només caldrà fer constar la data d’adhesió al mateix en el formulari de sol·licitud dels serveis de l’AEAT del Consorci AOC.
 • Si el vostre organisme no s’hi ha adherit, caldrà que l’òrgan competent del vostre ens formalitzi l’adhesió signant l’annex I del referit conveni. Un cop signat, caldrà que l’adjunteu al formulari de sol·licitud dels serveis de l’AEAT del Consorci AOC.

 

 • Conveni que autoritza l’accés a les dades tributàries

Per accedir a la consulta de les dades tributàries és necessari prèviament que el vostre ens hagi subscrit un conveni específic amb l’AEAT o que estigui adherit a algun conveni que autoritzi la consulta de les dades tributàries.

En el cas dels ens locals, és suficient el Conveni de col·laboració AEAT-FEMP en matèria d’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals (674 kB). L’adhesió a aquest conveni s’ha de trametre a la delegació provincial corresponent de l’AEAT. Per a més informació, podeu consultar la “Guia per a la posada en marxa del conveni de col·laboració AEAT-FEMP en matèria d’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals”.

 

 • Si el vostre organisme ja s’hi ha adherit o ha signat un conveni específic per accedir a les dades tributàries, només caldrà fer constar la data d’adhesió al mateix en el formulari de sol·licitud dels serveis de l’AEAT del Consorci AOC.
 • Si el vostre organisme no s’hi ha adherit o no ha signat cap conveni específic per accedir a les dades tributàries, caldrà que l’òrgan competent del vostre ens formalitzi l’adhesió o subscrigui el conveni necessari amb l’AEAT. Un cop signat, caldrà que l’adjunteu al formulari de sol·licitud dels serveis de l’AEAT del Consorci AOC.

 

2. Certificat de segell electrònic

Per accedir a la consulta de les dades tributàries és necessari disposar prèviament d’un certificat de segell electrònic a nom de l’òrgan que sol·licita les dades i que haurà de residir als sistemes del Consorci AOC. El certificat és un requisit necessari per signar les peticions de consulta de dades de l’Agència Tributària i s’emmagatzemarà en un dispositiu segur del Consorci AOC. Per cedir el certificat i per autoritzar-ne el seu ús en la consulta de dades a l’AEAT, cal que seguiu els passos següents:

 • Si no disposeu de segell electrònic “Serveis d’Administració Electrònica”, cal que demaneu un Certificat de Segell electrònic de nivell mig (CDA-1_SENM) a CATCert, seguint les instruccions de l’apartat A de la Guia per sol·licitar el Certificat de Segell Electrònic per a serveis del Consorci AOC i consigneu-ne l’autorització d’ús al formulari de sol·licitud dels serveis de l’AEAT del Consorci AOC.
 • Si ja disposeu d’un segell electrònic “Serveis d’Administració Electrònicacedit al Consorci AOC, només cal que consigneu l’autorització d’ús corresponent al formulari de sol·licitud dels serveis de l’AEAT del Consorci AOC.
 • Si disposeu d’un segell electrònic però no ha estat emès per CATCert ni cedit al Consorci AOC, heu de lliurar-lo en exclusivitat al Consorci AOC mitjançant el document de Lliurament de Certificat electrònic, seguint les instruccions de l’apartat B de la Guia per sol·licitar el Certificat de Segell Electrònic i consigneu-ne l’autorització d’ús al formulari de sol·licitud dels serveis de l’AEAT del Consorci AOC.

 

3. Autorització de l’AEAT a la consulta de dades

 • Sol·licitud del servei a l’AEAT

Per a l’accés a la consulta d’aquestes dades és necessari haver sol·licitat prèviament l’accés a l’AEAT mitjançant el seu propi formulari, juntament amb la clau pública del certificat de segell electrònic, a l’adreça relacionesinstitucionales.cataluna@correo.aeat.es, per tal que l’Agència Tributària us doni d’alta als seus sistemes.

L’AEAT us respondrà mitjançant un correu electrònic en el qual us informarà de les dades a les quals us ha autoritzat l’accés.

 

 • Sol·licitud del servei al Consorci AOC

Un cop rebuda l’autorització per part de l’AEAT, signats els convenis respectius i cedit el certificat electrònic corresponent, podreu sol·licitar-nos l’accés al servei. Recordeu que necessitareu el següent:

 • Consignar la data d’adhesió al Conveni marc d’Interoperabilitat o adjuntar-ne l’adhesió al mateix en cas que no s’hagi signat prèviament.
 • Consignar la data d’adhesió al conveni amb l’AEAT que us autoritza a la consulta de les dades tributàries.
 • Consignar el número de sèrie del certificat que heu cedit al Consorci AOC i a l’AEAT per la consulta de les dades tributàries en l’autorització d’ús del certificat del formulari.
 • Adjuntar el formulari de sol·licitud de les dades que us ha autoritzat l’AEAT i el correu electrònic que us ha enviat l’AEAT(en format PDF) autoritzant el consum dels serveis.

 

 

 

 

Aquesta informació ha estat útil? NoSí (-1 rating, 5 votes)
El 40% l'ha trobat útil (5 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

  CA ES EN