Notificacions des del registre de sortida de l’ERES 2.0

Per a aquells usuaris de l’ERES 2.0 que disposin del servei e-NOTUM existeix la possibilitat d’enviar notificacions des del registre de sortida, mitjançant la integració dels dos serveis.

Per poder fer-ho, ens heu de comunicar, prèviament al Consorci AOC, la necessitat d’ús d’aquesta funcionalitat per tal que es portin a terme les configuracions corresponents en quant a la consulta d’estat de les notificacions i la recuperació d’evidències de les mateixes.

Un cop us confirmem que es pot iniciar l’ús de la funcionalitat des del vostre ens, el funcionament serà el següent:

L’usuari de consulta del registre de sortida, podrà gestionar l’enviament de la notificació des de la safata “Pendent de tractar meves” del registre de sortida de l’ERES 2.0:

A través de la pantalla que es carrega, accedir a l’enllaç “Seguiment de notificacions”

Seleccionar el document a notificar i escollir entre les opcions d’enviar comunicació o notificació a través de l’e-NOTUM:

A la següent pantalla cal revisar els contactes de l’interessat del registre i el tipus d’accés definit per la notificació electrònica. Un cop fet, acceptar l’enviament:

Podreu fer el seguiment de la notificació realitzada a través de les safates “Notificacions pendents” i “Notificacions practicades” accedint a la consulta de l’estat de la notificació i fent la descàrrega de les evidències, quan la notificació ja ha estat practicada. Aquest document (evidència) s’hereta i queda annex automàticament al registre de sortida creat.

També podeu tornar al seguiment de notificacions des del que s’ha gestionat l’enviament, tornant a clicar l’enllaç “Notifica” de la safata de registres de sortida pendents de tractar:

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (Ninguna valoración todavía)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ