Ministeri de Justícia: inexistència d’antecedents penals i sexuals (com fer consultes)

Es poden fer consultes de les següents modalitats:

1. Consulta d’inexistència d’antecedents penals. Permet comprovar la inexistència d’antecedents penals d’un ciutadà mitjançant una consulta al Registre Central d’Antecedents Penals; a partir de*:

– Document identificador del ciutadà (NIF, NIE, Passaport)…………………(Obligatori)
– Nom i primer cognom…………………(Obligatori)
– Segon cognom…………………………(Obligatori si el titular és espanyol)
– Nacionalitat…………………………….(Obligatori)

Per la consulta manual, seleccionar la nacionalitat al desplegable.

Per la consulta a través de lots, la codificació correspon a la norma ISO3166-3 numèrica de 3 dígits. P.e 724 (espanyola)

Consulteu el pas 3 d’aquest apartat i l’enllaç, si s’escau.

– Sexe……………………………………..(Opcional) H(Home)/D(Dona)
– Nom del pare del ciutadà…………….(Obligatori, almenys el d’un progenitor, si el titular és espanyol)
– Nom de la mare del ciutadà…………(Obligatori, almenys el d’un progenitor, si el titular és espanyol)
– Data de naixement……………………

 

(Obligatori) Format DD/MM/AAAA. Si no es coneix el dia de naixement es pot posar 00/MM/AAAA. Si no es coneix ni el dia ni el mes es pot posar 00/00/AAAA.
– Pais de naixement…………………….(Obligatori)

Per la consulta manual, seleccionar el país de naixement al desplegable.

Per la consulta a través de lots, la codificació correspon a la norma ISO3166-3 numèrica, 3 dígits. P.e. 724 (Espanya). Consulteu el pas 3 d’aquest apartat i l’enllaç, si s’escau.

– Codi de província de naixement………………(Obligatori si el titular és nascut a Espanya) La codificació serà la utilitzada per l’INE, de 2 dígits. P.e. 08 (Barcelona), 17 (Girona), 25 (Lleida), 43 (Tarragona).

Si hi ha un zero a davant del codi s’ha d’indicar per tal que s’acompleixi l’esquema de la consulta. Per la consulta a través de lots, consulteu el pas 3 d’aquest apartat i l’enllaç, si s’escau.

– Codi de població de naixement……..(Obligatori si el titular és nascut a Espanya) La codificació serà la utilitzada per l’INE de 5 dígits. P.e. 25001 (Abella de la Conca), 08001 (Abrera), 17001 (Agullana), 43001 (Aiguamúrcia), 08019 (Barcelona). Si no es coneix es pot posar 99999..

Si hi ha un zero a davant del codi s’ha d’indicar per tal que s’acompleixi l’esquema de la consulta. Per la consulta a través de lots, consulteu el pas 3 d’aquest apartat i l’enllaç, si s’escau.

– Nom població naixement…………….(Obligatori si el titular és nascut a l’estranger)
– Correu electrònic………………………(Opcional)
– Número de telèfon…………………….(Opcional) Format +00111111111 o 111111111
– Número d’expedient…………………..(Obligatori)

*Nota: l’emissor comprova en primera instància el NIF, NIE o Passaport, i en cas d’existència en el seu entorn –Registre Central de Penats– proporciona la resposta corresponent, sense validar la resta de camps. En cas de no trobar-se el NIF, NIE o Passaport en el seu entorn, es realitza la cerca per la resta de camps facilitats abans de donar una resposta final. Les dades són obligaries per obtenir la màxima fiabilitat en la resposta, però una vegada es té constància d’una resposta final a partir d’un NIF, NIE o Passaport, la informació dels camps complementaris seran la que consti al Registre.

La informació que es pot obtenir és:

 • No consten antecedents penals.
 • No és possible resoldre la petició per aquesta via: el ciutadà haurà de sol·licitar un certificat de forma presencial o virtual.
 • Document incorrecte.

A més, el servei proporciona un codi segur de verificació (CSV) i una URL del Ministeri de Justícia on es pot recuperar el certificat en PDF emès i signat pel propi Ministeri.

2. Consulta d’inexistència d’antecedents per delictes sexuals: permetrà comprovar la inexistència d’antecedents penals per delictes sexuals d’un ciutadà mitjançant una consulta al Registre Central de Delinqüents Sexuals; a partir de*:

– Document identificador del ciutadà (NIF, NIE, Passaport)…………………(Obligatori)
– Nom i primer cognom…………………(Obligatori)
– Segon cognom…………………………(Obligatori si el titular és espanyol)
– Nacionalitat…………………………….(Obligatori)

Per la consulta manual, seleccionar la nacionalitat al desplegable.

Per la consulta a través de lots, la codificació correspon a la norma ISO3166-3 numèrica de 3 dígits. P.e 724 (espanyola). Consulteu el pas 3 d’aquest apartat i l’enllaç, si s’escau.

– Sexe……………………………………..(Opcional) H (Home)/D (Dona)
– Nom del pare del ciutadà…………….(Obligatori, almenys el d’un progenitor, si el titular és espanyol)
– Nom de la mare del ciutadà…………(Obligatori, almenys el d’un progenitor, si el titular és espanyol)
– Data de naixement……………………

 

(Obligatori) Format DD/MM/AAAA. Si no es coneix el dia de naixement es pot posar 00/MM/AAAA. Si no es coneix ni el dia ni el mes es pot posar 00/00/AAAA.
– Pais de naixement…………………….(Obligatori)

Per la consulta manual, seleccionar el país de naixement al desplegable.

Per la consulta a través de lots, la codificació correspon a la norma ISO3166-3 numèrica, 3 dígits. P.e. 724 (Espanya). Consulteu el pas 3 d’aquest apartat i l’enllaç, si s’escau.

– Codi de província de naixement………………(Obligatori si el titular és nascut a Espanya) La codificació serà la utilitzada per l’INE, de 2 dígits. P.e. 08 (Barcelona), 17 (Girona), 25 (Lleida), 43 (Tarragona).

Si hi ha un zero a davant del codi s’ha d’indicar per tal que s’acompleixi l’esquema de la consulta. Per la consulta a través de lots, consulteu el pas 3 d’aquest apartat i l’enllaç, si s’escau.

– Codi de població de naixement……..(Obligatori si el titular és nascut a Espanya) La codificació serà la utilitzada per l’INE, de 5 dígits. P.e. 25001 (Abella de la Conca), 08001 (Abrera), 17001 (Agullana), 43001 (Aiguamúrcia), 08019 (Barcelona). Si no es coneix es pot posar 99999.

Si hi ha un zero a davant del codi s’ha d’indicar per tal que s’acompleixi l’esquema de la consulta. Per la consulta a través de lots, consulteu el pas 3 d’aquest apartat i l’enllaç, si s’escau.

– Nom població naixement…………….(Obligatori si el titular és nascut a l’estranger)
– Correu electrònic………………………(Opcional)
– Número de telèfon…………………….(Opcional) Format +00111111111 o 111111111
– Número d’expedient…………………..(Obligatori)

*Nota: l’emissor comprova en primera instància el NIF, NIE o Passaport, i en cas d’existència en el seu entorn –Registre Central de Delinqüents Sexuals– proporciona la resposta corresponent, sense validar la resta de camps. En cas de no trobar-se el NIF, NIE o Passaport en el seu entorn, es realitza la cerca per la resta de camps facilitats abans de donar una resposta final. Les dades són obligaries per obtenir la màxima fiabilitat en la resposta, però una vegada es té constància d’una resposta final a partir d’un NIF, NIE o Passaport, la informació dels camps complementaris seran les que constin al Registre.

La informació que s’obtindrà serà:

 • No consten antecedents penals per delictes sexuals.
 • No és possible resoldre la petició per aquesta via: el ciutadà haurà de sol·licitar un certificat de forma presencial o virtual.
 • Document incorrecte.

A més, el servei proporciona un codi segur de verificació (CSV) i una URL del Ministeri de Justícia on es pot recuperar el certificat en PDF emès i signat pel propi Ministeri.

Nota 2:

Codis ISO països: https://www.iso.org/obp/ui/#search/code/

Codis INE províncies: http://www.ine.es/daco/daco42/codmun/cod_provincia.htm

Codis INE municipis: http://www.ine.es/daco/daco42/codmun/codmunmapa.htm

3. Especificacions a les Consultes per Lots de les dues modalitats anteriors:

Fitxer de peticions (LOTS – Màxim 500 peticions per lot)

Els camps que ha de contenir el fitxer CSV que cal construir per poder fer la consulta d’inexistència d’antecedents penals (o bé, la consulta d’inexistència d’antecedents per delictes sexuals) per lots són els següents:

A. TIPUS_DOCUMENTACIO (Obligatori)–> (les opcions són NIF, NIE, Passaport)
B. NÚMERO DE DOCUMENT (Obligatori)
C. NOM (Obligatori)
D. COGNOM1 (Obligatori)
E. COGNOM2 (Obligatori si el titular és espanyol)
F. NACIONALITAT (Obligatori). La codificació correspon a la norma ISO3166-3 numèrica.
G. SEXE (Opcional)
H. NOM_PARE (Obligatori, almenys el d’un progenitor, si el titular és espanyol)
I. NOM_MARE (Obligatori, almenys el d’un progenitor, si el titular és espanyol)
J. DATA_NAIXEMENT (Obligatori). Format DD/MM/AAAA. Si no es coneix el dia de naixement es pot posar 00/MM/AAAA. Si no es coneix ni el dia ni el mes es pot posar 00/00/AAAA.
K. PAIS_NAIXEMENT (Obligatori). La codificació correspon a la norma ISO3166-3 numèrica.
L. PROVINCIA_NAIXEMENT (Obligatori si el titular és nascut a Espanya). La codificació serà la utilitzada per l’INE.
M. CODI_POBLACIO_NAIX (Obligatori si el titular és nascut a Espanya). ATENCIÓ: Aquest codi no es refereix al codi postal. La codificació serà la utilitzada per l’INE de 5 dígits (p.e. 80193. Si no es coneix es pot posar 99999)
N. NOM_POB_NAIX (Obligatori si el titular és nascut a l’estranger)
O. CORREU (Opcional)
P. TELEFON (Opcional). Format +00111111111 o 111111111
Q. ID_EXPEDIENT (Obligatori)

Per tal que la petició acompleixi l’esquema de la consulta a través de lots, consulteu les especificacions l’enllaç.

Per carregar el fitxer cal anar a Via Oberta > Consultes pendents/Lots/Historial, i situar-se a la pestanya Lots. Seleccioneu la consulta “Inexistència d’antecedents penals” (o bé “Inexistència d’antecedents per delictes sexuals”), i pugeu el fitxer des del lloc del PC o la xarxa on l’hagueu guardat. Finalment, feu “Envia”.

 • Recordeu que si esteu donats d’alta al repositori d’expedients/documents en tràmit DESA’L, podeu marcar l’opció “Versió imprimible a DESA’L” i les respostes individualitzades per titular es guardaran, en format PDF, a les carpetes corresponents de DESA’L que hagueu indicat al camp ID_EXPEDIENT del fitxer de peticions.

Fitxer de resposta (LOTS)

S’obtindrà un fitxer CSV amb els camps següents:

 1. TIPUS_ DOCUMENTACIO
 2. DOCUMENTACIÓ
 3. NOM
 4. COGNOM1
 5. COGNOM2
 6. ID_EXPEDIENT
 7. CODI_RESULTAT
 8. DESCRIPCIO
 9. CSV (Codi segur de verificació del Ministeri de Justícia)
 10. URL CSV (URL del Ministeri de Justícia)
 11. CV (Codi de verificació a DESA’L, si s’ha marcat l’opció)

Per obtenir la resposta s’ha d’accedir a l’apartat Via Oberta > Consultes pendents/Lots/Historial, pestanya Pendents. El fitxer es pot descarregar seleccionant la icona de la columna Resposta.

Annex 1. Obtenir el certificat emès pel Ministeri de Justícia

El certificat en PDF emès pel Ministeri de Justícia es pot obtenir accedint a la URL indicada en la resposta a la consulta (seu electrònica del Ministeri) i allà, informant:

 • La documentació de l’individu consultat.
 • El CSV obtingut a la resposta.

 

Aquesta informació ha estat útil? NoSí (-1 rating, 13 votes)
El 46% l'ha trobat útil (13 vots)
Millora aquest contingut

4 Comentaris

  1. Hola Pilar,

   Si tens dubtes sobre com gestionar el tràmit, hauràs de parlar amb l’organisme responsable del tràmit.
   Si la teva consulta és sobre el certificat idCAT, et recomanem obrir una petició de suport, a través del botó “obre una petició” que trobaràs al marge superior dret d’aquesta mateixa pàgina.

   Atentament,

   Suport AOC

  1. Hola lidia,

   El certificat de delictes sexuals depèn del ministeri de Justícia, si tens dificultats per accedir a demanar-lo amb un certificat del Consorci AOC, pots contactar amb el nostre centre d’atenció a l’usuari a traves del botó “obre una petició” que trobaràs al marge superior dret d’aquesta mateixa pàgina, si el problema el tens, en com demanar el tràmit hauràs de parlar amb el Ministeri

   Atentament,

   Suport AOC

CA ES EN