Via Oberta
Suport > Via Oberta > Contingut > Ministeri de Justícia: inexistència d’antecedents...

Ministeri de Justícia: inexistència d’antecedents penals i sexuals (fitxa del servei i requisits)

A continuació trobaràs la descripció del servei i l’ajuda per emplenar la sol.licitud. Llegeix-los atentament!

DescripcióEl servei posa a disposició de les administracions públiques que ho requereixin per al desenvolupament dels seus tràmits la informació de:

1) El Registre Central d’Antecedents Penals. La consulta proporciona la informació de si el ciutadà consultat NO té antecedents penals o, si per contra, pogués tenir-los; en aquest cas el ciutadà haurà de passar per l’oficina corresponent per obtenir el certificat de forma presencial o telemàtica.
IMPORTANT: no es permet la consulta de ciutadans menors d’edat. No es permet la consulta de ciutadans nascuts abans de 1920.
2) El Registre Central de Delinqüents Sexuals. La consulta proporciona la informació de si el ciutadà consultat NO té antecedents penals per delictes sexuals o, si per contra, pogués tenir-los; en aquest cas el ciutadà haurà de passar per l’oficina corresponent per obtenir el certificat de forma presencial o telemàtica.
IMPORTANT: no es permet la consulta de ciutadans menors d’edat. No es permet la consulta de ciutadans nascuts abans de 1920.

Òrgan emissorMinisteri de Justícia
Tipus de consultaManual: consulta de dades per part de l’empleat públic, a través del frontal web EACAT > Via Oberta. El sistema de consulta és:

 • Individual (cas per cas)
 • Lots.
Automatitzada: mitjançant serveis web (consulta de dades directament a través dels sistemes d’informació propis de l’ens públic)
Com fer les consultesConsulta el contingut Ministeri de Justícia: inexistència d’antecedents penals i sexuals (com fer consultes)
Tipus d’usuariLes administracions públiques i ens que en depenen.

Cas específic: els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els òrgans i entitats que en depenen que vulguin accedir al servei han de sol·licitar-ho a la Oficina de Processos i Administració Electrònica (http://governacio.gencat.cat)

Requisits previsPer a ser consumidor del servei, cal tenir en compte diferents aspectes:

Jurídic-organitzatius: l’administració requeridora ha de realitzar l’adequació normativa per deixar de demanar el certificat d’inexistència d’antecedents penals per delictes sexuals; i també l’adequació organitzativa, procedimental i documental del tràmit afectat.

Tècnics: si la consulta de dades es realitza de manera manual, l’empleat públic haurà d’estar donat d’alta a EACAT i autoritzat per part del responsable d’Interoperabilitat del seu per al consum d’aquest servei. La identificació a EACAT s’ha de realitzar necessàriament amb targeta de certificació digital (T-CAT o equivalent)

Si la consulta es realitza de manera automatitzada, a través de Serveis Web, el sistema d’informació que faci les peticions de dades haurà de signar-les amb un certificat d’aplicació (CDA) de l’administració responsable del sistema.

Sol·licitud del servei i documentació requeridaSol·licitud del servei:

Els ens que vulguin ser requeridors del servei hauran de realitzar els passos següents:

 1. Adherir-se al Conveni Marc d’Interoperabilitat, en endavant CMI (cas de les administracions locals i ens que en depenen), haver subscrit un conveni de col·laboració amb el Consorci AOC (cas dels col·legis professionals i altres institucions) o haver formalitzat l’acceptació de les condicions generals d’ús del Catàleg de Dades i Documents Interoperables de Catalunya (CDiDIC).
 2. Designar un responsable d’interoperabilitat. Les seves funcions seran:
  • Autoritzar i designar als usuaris que dins la seva organització podran fer ús del servei.
  • Vetllar per l’adequada gestió i accés al sistema en el marc de la seva organització

La designació del responsable pot fer-se en el moment de l’adhesió al CMI, de l’acceptació de les condicions generals d’ús del CDiDIC, o bé a través del formulari disponible a EACAT > Tràmits > Consorci AOC > Sol·licitud de serveis > Sol·licitud de designació del responsable d’Interoperabilitat.

 1. Emplenar el formulari de sol·licitud d’autorització d’accés a dades del RCDS, que està disponible al web del Consorci AOC (Inici / Serveis / Via Oberta / Catàleg de dades i Documents interoperables) Si en la sol·licitud s’ha seleccionat l’opció Tipus de consulta: ‘Integració mitjançant Serveis Web’ és imprescindible emplenar també el Formulari de sol·licitud d’integració a Via Oberta mitjançant serveis web.

Documentació que cal aportar:

 1. Formulari de sol·licitud d’autorització a l’accés de les dades, degudament emplenat i signat electrònicament.
 2. Formulari de sol·licitud d’integració a Via Oberta mitjançant serveis web, si escau.

El formulari s’haurà de presentar, juntament amb el document d’adhesió al CMI o d’acceptació de les condicions generals d’ús del CDiDIC ( si no s’ha enviat amb anterioritat) a través de l’EACAT, pestanya “Tràmits”, prestador “Consorci AOC” , Tràmit “Sol·licitud de serveis: Alta de serveis Via Oberta”

Requisits normatius per emplenar la sol·licitudConsulta Contingut:

 

CostNo té cost
Aquesta informació ha estat útil? NoSí (-4 rating, 8 votes)
El 25% l'ha trobat útil (8 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

  CA ES EN