Les Entitats de Registre T-CAT, estan obligades a proveir de certificats a qualsevol ens que els ho sol·liciti?

No. Les Entitats de Registre T-CAT proveeixen del servei de certificació digital tant al propi ens com a altres ens que d’alguna manera depenen o pertanyen al seu àmbit territorial o d’influència i formin part del sector públic català i els seus organismes vinculats.

Per exemple, en el cas de;

– Diputacions o Consells Comarcals: els destinataris potencials serien tots aquells ens locals adscrits a l’àmbit territorial corresponent a la Diputació o Consell Comarcal.

Sempre s’actuarà per proximitat de forma que, en cas de superposició de consells comarcals i diputacions, serà el consell comarcal qui doni el servei a l’ens sol·licitant.

– Ajuntaments: els ens potencials als quals l’ajuntament oferiria aquest servei serien organismes autònoms, empreses municipals, patronats, etc.

No obstant, els ens als que una Entitat de Registre T-CAT pot emetre certificats ja està predefinits. És a dir, quan entrin a l’EACAT aniran directament a l’Entitat de Registre T-CAT corresponent. En cas que els hagin de peticionar també els hi apareixerà un desplegable amb els ens als que li poden emetre certificats.

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (Ninguna valoración todavía)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
X